ایران/ بازارپولی

صعود پر شتاب بهای ارزهای خارجی در ایران ادامه دارد

ساعاتی پس از امضای مصوبه ی کنگره ی آمریکا ازسوی رئیس جمهوری ایالات متحده درتهران نوسانات ارزهای خارجی اوج تازه ای گرفت.

تبلیغ بازرگانی

دلارآمریکا دریک شتاب بیسابقه ازمرزیک هزارو شش صد تومان فراتررفت، درحالی که بانک مرکزی ایران بهای دلارآمریکا را برای یک هزارو یک صد تومان تعیین و اعلام کرده بود.
روزیک شنبه، تنها طی یک روزنوسانات بهای دلاردربازارایران به چهل و پنج تومان رسید.
همزمان با افزایش بهای دلار، بهای ارزهای معتبردیگرنیز افزایش یافت . به گزارش منابع خبری، نرخ فروش "اورو" ی اروپا دوهزارو چهل و پنج تومان و "لیره"ی انگلیس به دوهزارو پانصد و ده تومان رسید.
کارشناسان اقتصادی می گویند، نوسانات ارزدرایران همچنان ادامه خواهد یافت. دریک گفت و گوی تلفنی با دکترجمشید اسدی،
اقتصاد دان مقیم پاریس، درآغاز ازوی پرسیدم، آیا می توان شتاب درنوسانات ارز، و کاهش ارزش ریال ایران را با تصمیم آمریکا برای تحریم بانک مرکزی درارتباط دانست؟. دکتراسدی درپاریس. گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید