ورزش

صعود یک نوجوان سیزده ساله به "اورست"

"جردن رومرو" در ماه گذشته به هنگام آماده شدن برای صعود به بلند ترین قلۀ جهان در گفگوئی با خبرگزاری رویترز در نپال گفته بود که پیش از این به بلند ترین قله های آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، افریقا، اروپا و اقیانوسیه صعود کرده است.

تبلیغ بازرگانی

جردن رومرو (Jordan Romero)، یک نوجوان سیزده سالۀ اهل ایالت کالیفرنیای آمریکا موفق شده است به قلۀ اورست، بلندترین قلۀ سلسله کوه های هیمالایا و درعین حال بلندترین قلۀ جهان صعود کند.

پیش از "جردن رومرو"، یک شرپای نپالی به نام "تمبا تشری" (Temba Tshri) درسن شانزده سالگی موفق شده بود خود را به قلۀ اورست برساند.

"جردن رومرو" در ماه گذشته به هنگام آماده شدن برای صعود به بلند ترین قلۀ جهان درگفتگوئی با خبرگزاری رویترز در نپال گفته بود که پیش از این به بلند ترین قله های آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، افریقا، اروپا و اقیانوسیه صعود کرده است.

خبرگزاری فرانسه در پایان گزارشی که به این پیروزی نوجوان سیزده سالۀ امریکائی اختصاص داده است یادآوری می کند که بدین ترتیب پس از فتح بلند ترین قلۀ آسیا برای این کوهنورد نوجوان تنها قلل قطب جنوب است که فتح ناشده مانده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید