طاعون در بین دام ها و حیات وحش استان تهران رو به گسترش است

مهر

سرایت طاعون از طریق دام های اهلی به حیات وحش، کل استان تهران و دیگر مناطق طبیعی همجوار را تهدید می کند. محمد کرمی، رییس ادارۀ وحش محیط زیست استان تهران، با اعلام این خبر افزوده است : لاشه های قوچ ها و میش های یافت شده در سرخه حصار نشان می دهند که منشاء طاعون نشخوارکنندگان آبشخورها و چراگاه های مشترک آنها و دام های اهلی بوده است.

تبلیغ بازرگانی

وی گفته است منشاء گسترش طاعون در مناطق طبیعی استان تهران دام های اهلی هستند که از قسمت های جنوبی و مناطق گرمسیر استان تهران یا حتا استان های همجوار نظیر سمنان و قم می آیند و حیات وحش را در مناطق فیروزکوه، دماوند، لار، ورجین و حتا البرز مرکزی تهدید می کنند.
رییس ادارۀ وحش محیط زیست استان تهران سپس افزوده است که علت اشاعۀ طاعون، قاچاق دام است که متاسفانه رو به افزایش است. با این حال، محمد کرمی ادعا کرده است که طاعون نشخوارکنندگان اعم از دام های اهلی و حیات وحش به انسان سرایت نمی کند، هر چند وی از دامپزشکی خواسته است که کلیه دام های استان تهران را نسبت به طاعون و دیگر بیماری های مشابه واکسینه کند.
وی همچنین گفته است که از گسترش طاعون در حیات وحش نمی توان جلوگیری کرد و دامنۀ گسترش این بیماری در حیات وحش بستگی به دامنۀ ارتباط آن با دام های اهلی دارد. او گفته است که تنها باید از ورود دام آلوده به زیستگاه های حیات وحش و مراتع و آبشخورهای مشترک شان جلوگیری کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید