افغانستان / قندوز

طالبان از مرکز شهر قندوز عقب رانده شدند

REUTERS/Mohammad Ismail

نیروهای نظامی افغانستان امروز پنجشنبه، در جنگ در برابر طالبان، مرکز شهر قندوز را دوباره به دست آوردند.

تبلیغ بازرگانی

تعداد زیادی از اهالی قندوز تایید کرده اند که ارتش افغانستان مرکز شهر قندوز را دوباره از تسلط طالبان بیرون کرده است. ولی آنان اضافه میکنند که زد و خورد ها هنوز هم ادامه دارند. ولی طالبان این خبر را تکذیب کرده میگویند که آنان شدیداٌ از مواضع خود دفاع میکنند.

در حالیکه نیروهای امنیتی، با استفاده از فرصت، مناطق مختلف شهر را تحت کنترل خود قرار داده، در جستجوی طالبان هستند، وضع زندگی در این شهر بسیار خراب شده است. کمیتۀ هلال احمر قندوز اعلان کرده است که آنان از اوضاع بحرانی شهر و کمبود مواد و پرسنل پزشکی در تشویش هستند. طی این جنگ، از دوشنبه، که آغاز حملۀ طالبان به این شهر بود تا حالا، به گفتۀ مسئولین وزارت بهداشت، ۶۰ نفر کشته و ۴۰۰ نفر زخمی شده اند. در میان ۳۴۵ تنی که توسط پزشکان بدون مرز مداوا شدند، ۵۹ تن آنان کودک بودند.

در حالیکه طی سالیان دراز، طالبان حملات خود را به جنوب افغانستان متمرکز کرده بودند، در این اواخر، آنان نیروهای زیادی به شمال فرستاده اند. بعد از عملیات نظامی فراوان، چندی قبل امضای یک پیمان میان حکومت افغانستان و طالبان در مورد آتش بس در منطقۀ «دند غوری» مطرح شد. بعد از اینکه انتقادات در باره، با اتهام واگذاری دهنۀ غوری به طالبان اوج گرفتند، حکومت این خبر را تکذیب کرد و گفت که پیمانی را که آنان امضا کرده اند، با طالبان نه، بلکه با سران قومی منطقه بوده است. به این ترتیب، پیش بینی های که در آن صحبت از تمرکز طالبان در بعضی از مناطق شمال افغانستان بود، تحقق پیدا کردند.

فتح قندوز در طی چند ساعت محدود توسط طالبان، و اشغال آن توسط آنان تا امروز، ضربۀ محکمی به حکومت افغانستان بود، که از آغاز کار در بحران مشروعیت قرار دارد. 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید