دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان

طالبان امروز از تعلیق گفتگوهای صلح با آمریکا خبر دادند

لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا
لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا DR
متن توسط : شهلا رستمی
۲ دقیقه

در بیانیه ای که امروز توسط طالبان منتشر شد، گفته می شود که "امارت اسلامی افغانستان" گفتگوهای خود را با آمریکا در قطر، مادام که این کشور مواضع خود را کاملأ روشن نکرده به قول های خود وفا نکند، معلق می کند زیرا این گفتگو ها از دست دادن زمان است.

تبلیغ بازرگانی

طالبان می گویند فهرست شرایط ارائه شده توسط نماینده آمریکا در این گفتگوها نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه با آن چه از پیش در موردش توافق به دست آمده بود اختلاف دارد.

آنها این تصمیم را پس از تیراندازی یک سرباز آمریکائی به روی غیر نظامیان افغان، کشتن 16 تن از آنان و خارج کردن وی از این کشور گرفتند.
در پیوند با این کشتار، 1000 افغان امروز در قندهار به خیابان ریختند و خواستار محاکمه سرباز آمریکائی در افغانستان شدند.
این تظاهرات هم زمان با حضور "لئون پانه تا" وزیر دفاع آمریکا در افغانستان برای گفتگو با حامد کرزای انجام می گیرد. گفتنی است که یک انفجار نیز دیروز به هنگام ورود وزیر دفاع آمریکا به افغانستان رخ داد اما "پانه تا" آن را بدون ارتباط با خود دانست.
از سوی دیگردر پی انفجار یک بمب در ارزوگان امرزو 13 غیر نظامی کشته شدند.

درهمین حال، در حالی که آلمان اعلام کرد نیروهای این کشور تا پایان سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنان دیشب خود گفت : علیرغم رویدادهای خونین اخیر، تغییر ناگهانی در طر حهای این کشور در پیوند با خروج نیروهایش از افغانستان به وجود نخواهد آمد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.