افغانستان

طالبان خطاب به ترامپ: سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج کنید

تبلیغ بازرگانی

طالبان افغانستان نسبت به پیروزی دونالد ترامپ واکنش نشان دادند و در بیانیه ای خطاب به رییس جمهوری جدید امریکا، خواستار خروج سربازان آمریکایی از افعانستان شدند.

در بیانیه طالبان آمده است رییس جمهوری جدید آمریکا نباید با ادامه جنگ در افغانستان به حیثیت و اقتصاد سربازان کشورش ضربه وارد نماید.

طالبان افغانستان با تاکید بر لزوم طراحی برنامه هایی که به آزادی ملت های دیگر در جهان لطمه وارد نسازند خطاب به ترامپ هشدار دادند که مانند روسای جمهوری پیشین رسوایی بیشتر در افغانستان به بار نیاورد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید