افغانستان / آزادی مطبوعات

طالبان دو شبکۀ تلویزیونی افغانستان را تهدید کردند

طالبان شبکه های تلویزیونی «طلوع» و «یک» را تهدید کرده و گفته اند که پس از این این دو شبکه برای آنان، هدف نظامی تلقی می شوند.

تبلیغ بازرگانی

گزارش های رسانه های افغانستان، در قضایای قندز، مطابق میل طالبان نبوده است و اینکه بعضی از رسانه ها آنان را متهم به بدرفتاری با مردم و بخصوص تجاوز جنسی کرده اند، باعث شده است که این گروه دست به تهدید های بی سابقه بزند.

صدیق الله توحیدی، خبرنگار در کابل، در این مورد میگوید که اعلامیۀ اخیر کمیسیون نظامی طالبان، در مورد تهدید در برابر دو رسانه، یعنی تلویزیون طلوع و شبکۀ یک، متاسفانه، تهدید بسیار جدی تلقی میشود. به این دلیل که، با وجود اینکه خبرنگاران هیچگاه در افغانستان مصونیت نداشته اند، و تعدادی از خبرنگاران در دهۀ گذشته، توسط این گروه، به نحوی کشته شدند، اما این بار، اول این اعلامیه از جانب کمیسیون نظامی طالبان منتشر شده است، دوم اینکه در متن اعلامیه، تمامی کارکنان، کارمندان خبرنگاران و گویندگان این این هر دو رسانه، تهدید به مرگ شده اند، سوم اینکه به تمامی افراد مربوط به گروه طالبان دستور داده شده است، که در مورد این دو رسانه، اقدام جدی کنند. حتی خانواده ها را هم تهدید کرده اند که اگر آنان را دعوت میکنید، و یا هم افرادی که به عنوان کارشناس و یا متخصص برای مصاحبه به این تلویزیون ها میایند، آنان هم تهدید شده اند، که ممکن است آسیب ببینند.

 در این صورت باور من این است که این یک تهدید جدی است، اما بر اساس صحبت های که ما با دو رسانه داشتیم، تصمیم بر این نیست که این تهدیدات بتوانند مانع اطلاع رسانی و گزارش دهی خبرنگاران در افغانستان شوند. طبیعی است که حکومت مسئول امنیت روزنامه نگاران و خبرنگاران در افغانستان است، که در این زمینه، اقدامات جدی، باید داشته باشند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید