افغانستان/طالبان/آمریکا

طالبان یک هواپیمای "اف ۱۶" آمریکا را هدف گرفتند

تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی نوشت که یک هواپیمای جنگندۀ "اف ۱۶" آمریکا توسط طالبان افغانستان در ولایت پکتیکا هدف قرار گرفت و مجبور شد پیش از فرود اضطراری مخازن سوخت و مهمات اش را خالی کند. این اولین بار است که یک هواپیمای "اف ۱۶" آمریکا در افغانستان توسط طالبان آسیب می بیند و مجبور به فرود اضطراری می شود. این حادثه سه شنبه گذشته در منطقۀ سیدکرم در ولایت پکتیکا روی داده که منطقۀ نفوذ طالبان در افغانستان به شمار می رود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید