گفتگو- ایران

طرح «زنان ویژه» برای مقابله با زنان روسپی به اجرا در می آید

MEHR

مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران گفته است، طرح برخورد با زنان روسپی در قالب طرح «زنان ویژه» توسط استانداری تهران تهیه و در سال جاری اجرائی می شود.

تبلیغ بازرگانی

همین مقام استانداری تهران تصریح کرده برای مقابله با این موضوع که وی از آن با عنوان «پدیده زشت» یاد کرده که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده است، نگاه و برنامه جدید و ویژه ای در نظرگرفته شده است.

پیش از این نیز برخوردهائی با زنان خیابانی در دستور کار نیروی انتظامی قرار داشت اما همچنان شاهد حضور و فعالیت این زنان در زیر پوست شهرها هستیم.

در صورت به اجرا در آمدن این طرح، بحث زنان روسپی نیز همانند برخی دیگر از معضلات جامعه همانند چرخه ای است که این زنان از سطح جامعه جمع می شوند، برای مدتی در مراکزی نگهداری می شوند و سپس به جامعه بازگردانده می شوند بدون اینکه این چرخه در مسیر درست گردش نماید.

***

مجید محمدی، جامعه شناس در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه می گوید اگر به سابقه اینگونه برخوردها در جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازیم، معمولا سه رشته را مشاهده می کنیم:

* مقامات جمهوری اسلامی معمولا آسیب‌های اجتماعی را واردات از فرهنگ غرب و ناشی از مدرنیته می دانند

* معمولا تلاش می کنند تا بجای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کنند، از همان اوایل انقلاب، بستن اماکنی که برای تن فروشی زنان فعالیت داشتند یکی از تلاش‌های مسئولان برای از بین بردن این مسئله در جامعه ایران بود

* طرح‌های اعلام شده برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، مبتنی بر این تفکر بوده که با اجرای احکام دینی می توان این مشکلات را حل و فصل نمود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید