روزنامه های امروز فرانسه

طرح ایجاد اشتغال در فرانسه و قانون تنوع زیستی

بحث عمدۀ امروز روزنامه ها، تدابیر پیشنهادی فرانسوا هولاند برای ایجاد اشتغال است. ولی چین و ایران هم در مطبوعات حضور دارند. در ادامۀ فوت شخصیت های مهم در فرانسه، این بار در مطبوعات نه تنها صحبت از فوت میشل فورنیه است، بلکه یکی از روزنامه ها این سوال را هم مطرح کرده است که چرا در ماه ژانویه مرگ و میر زیاد میشود ؟

تبلیغ بازرگانی

این بررسی را با مشکلات زمبور عسل آغاز میکنم. زیر عنوان «راه پیمایی دراز زنبور های عسل علیه مواد شیمیایی کشاورزی»، در هومانیته، روزنامۀ کمونیست ها، میخوانیم که مبارزه علیه «حشره کش» ها، که اتهام مسئولیت کاهش مجامع زنبور عسل، روی دوش آنان است، بار دیگر مطرح شده است. دلیل آن این است که این هفته، در مجلس سنای فرانسه، در بارۀ طرح لایحه تنوع زیستی بحث و گفتگو میشود. این مرحلۀ جدیدی از یک جنگ است که از بیست سال به اینسو ادامه دارد.

اصل مسئله این است که بضی از موادی که کشاورزان از آنها برای مبارزه علیه حشرات استفاده میکنند، باعث قتل عام زنبورهای عسل هم میشوند. در کنار عکسی از یک تظاهرات سال 2007 در بروکسل، در برابر ساختمان شرکت «بایر»، برعلیه «گوشو»، یکی از حشره کش های این شرکت، که شعار آن این بود که «گوشو بایر» نمیکشد مگر آنکه از آن استفاده کنید، میخوانیم که این مقابله که بیست سال قدامت دارد، دوباره به دلیل طرح قانون احیای تنوع زیستی، که امروز در مجلس سنای فرانسه مطرح است، در دستور کار قرار گرفته است. در بررسی قبلی این طرح در مجلس، که در سال 2015 صورت گرفت، وزیر آن زمان محیط زیست، «دلفین باتو»، یک اصلاحیه به آن اضافه کرده بود، که موادی را که دارای «نئو نیکوتینوید» بودند، در سراسر فرانسه ممنوع میکرد. ولی کمیسیون توسعه پایدار، این اصلاحیه را حفظ نکرده بود. این بار باز هم یکی از سناتور های محیط زیستی، پیشنهاد خواهد کرد که این اصلاحیه به این قانون اضافه شود.

روزنماهۀ مسیحی لاکروا هم زیر عنوان «زنبور عسل در مقابل حشره کش، جنگ از سر گرفته شد» به این موضوع پرداخته است. نوشتۀ لاکروا با سخنان سگولن روایال، وزیر فعلی محیط زیست به پایان میرسد، که گفته است که نظریات «آژانس ملی امنیت صحی»، در سنا مورد بحث قرار خواهند گرفت.

* * *

می آییم روی موضوع عمدۀ روزنامه های امروز که «تدابیر پیشنهادی فرانسوا هولاند برای ایجاد اشتغال» است. لزاکو، روزنامۀ اقتصادی نوشته است «اشتغال، یک برنامۀ عاجل برای استفادۀ سیاسی». هومانیته نوشته است که برنامۀ فرانسوا هولاند همۀ شغل ها را بی امنیت میسازد. لیبراسیون، نوشته است، «اجتماعی : هولاند یک ضربۀ راست میزند». که البته این عنوان، از مسابقات بوکس الهام میگیرد و ظاهراً صحبت از ضربه با مشت دست راست است. ولی بصورت غیر مستقیم با این عنوان، لیبراسیون تدابیر فرانسوا هولاند را که سوسیالیست و از جناح چپ است، تدابیر راست گرا میخواند.

جزئیات این برنامه را از روزنامۀ لزاکو برای شما نقل میکنم، که به نقل از خود فرانسوا هولاند نوشته است که این طرح ضد بیکاری، نه «لیبرالیسم بدون وجدان» است و نه «خاموشی بدون آینده». در این برنامه صحبت از اختصاص دادن یک میلیارد اورو، به آموزش بیکاران است. با این همه پول، قرار است نیم میلیون بیکار، وارد دوره های آموزشی شوند. این نیم میلیون آموزش استثنایی، به آموزش معمولی بیکاران در نهاد های مربوطه، اضافه میشود و در نتیجه، امسال تعداد بیکارانی که آموزش میبیند، به چیزی حدود یک میلیون نفر خواهد رسید.

لز اکو این طرح را مثبت ارزیابی میکند چون فرانسه در آموزش دادن به متقاضیان اشتغال، عقب مانده است. در فرانسه هر سال یک دهم بیکاران وارد آموزش میشوند، در حالیکه در آلمان، هر سال، یک پنجم بیکاران از آموزش مستفید میشوند. مریم الخمری، وزیر کار فرانسه میگوید که سوال کلیدی این است که آنان در چه رشته ای و چگونه آموزش میبینند. در ادامه، صحبت از بخش کامپیوتر است و همچنان، از اشتغال در کار های محیط زیستی.

البته در این برنامه تدابیر دیگری هم وجود دارد. یکی از آنان دادن پول کمکی به شرکت های است که استخدام میکنند. و مورد دیگر، کمک به کسانیست که برای خود شرکت شخصی ایجاد میکنند و به این ترتیب، به شکل مستقل وارد بازار کار میشوند.

* * *

چین روی توسعۀ سریع ایران حساب میکند. این خبر، در کنار عکسی از رئیس جمهور چین در روزنامۀ اقتصادی لزاکو آمده است. جی جین پینگ، رئیس جمهور چین فوراً بعد از پایان تحریم های غربی ها بالای ایران، به این کشور میرود. اگرچه برنامۀ دقیق سفر جی جین پینگ، هنوز فاش نشده است، ولی طی این سفر قرار است او به ریاض و قائره هم برود.

پکن مهمترین بازار برای نفت ایران است و اگرچه هنوز جزئیات برنامه های ایندۀ چین در این منطقه پخش نشده اند، ولی آژانس چین جدید اعلان کرده است که ایران یکی از کشورهای مهم راه ابریشم خواهد بود. چین که شکوفایی اقتصادش کمی افت کرده است میخواهد تولیدات خود را به سراسر جهان عرضه کند و راه های زمینی کشورهای این منطقه، در آینده میتوانند برای تجارت چین با اروپا هم مورد استفاده قرار بگیرند.

* * * 

در ادامۀ فوت شخصیت های مهم در فرانسه، این بار در مطبوعات نه تنها صحبت از فوت میشل فورنیه است، بلکه یکی از روزنامه ها این سوال را هم مطرح کرده است که چرا در ماه ژانویه مرگ و میر زیاد میشود ؟ بووی، دلپش، بولز، گالابرو، همه در این اواخر مردند. رقم مرگ و میر ماه ژانویه 18 در صد بیشتر از دیگر ماه های سال بود. در شرح این مسئله صحبت از «گریپ» یا سرما خوردگی است و از مشکلات قلبی. یعنی در نهایت، دلیل ازدیاد مرگ و میر، در ماه ژانویه، میتوان گفت، سردی هوا است.

* * *

این بررسی را با مطلبی در هومانیته در بارۀ مصر به پایان میرسانم که عنوان آن است، «از ناصر تا مبارک، نفی دموکراسی». امشب در کانال تلویزیونی آرته، کانال مشترک فرانسه و آلمان، برنامۀ مفصلی در مورد دموکراسی در مصر، یا نفی دموکراسی در مصر است. هومانیته با اعلان این برنامه، که البته در سه بخش پخش خواهد شد، نوشته است که از سال 1952 ، یعنی سقوط پادشاه این کشور که فاروق نام داشت تا سال 2011، یعنی روی کار آمدن حسنی مبارک اوتوکرات، که به معنی خودکامه است، این فیلم با تصویر های آرشیو ها و تبصرۀ شاهدان وقایع، تاریخ معاصر مصر را بیان میکند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید