آلمان/ مهاجرت

طرح ایجاد یک اردوگاه برای مهاجران در خارج از خاک آلمان

یک کشتی حامل پناهنجویان که شنبه شب ۵ نوامبر ٢٠۱۶ در آب‌های مدیترانه نجات داده شد.
یک کشتی حامل پناهنجویان که شنبه شب ۵ نوامبر ٢٠۱۶ در آب‌های مدیترانه نجات داده شد. ANDREAS SOLARO / AFP

وزارت داخلۀ (کشور) آلمان، روی طرحی کار میکند که هدف آن، جلوگیری از عبور مهاجران از دریای مدیترانه است؛ بر اساس این طرح آلمان میخواهد مهاجران را در سواحل جنوبی مدیترانه مستقر سازد.

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی وازرت داخلۀ آلمان، در این باره به روزنامۀ "ولت ام زونتگ" گفته است که این طرح از استرالیا الهام گرفته است، مهاجرانی را که در دریا دستگیر میکند تا زمانی که درخواست پناهندگی آنان بررسی شود، در مکان‌های دیگر در یک اردوگاه اسکان میدهد. البته این سیاست استرالیا که بر اساس آن، این کشور پناهجویان را در جزیرۀ "ناورو" و یا هم در "پاپوازی" اسکان میدهد، در خود استرالیا هم مورد انتقاد شدید قرار دارد.

سخنگوی وزارت داخله (کشور) آلمان اضافه میکند که اگر احتمال رسیدن به سواحل اروپا را از داوطلبان مهاجرت برداریم، بسیاری از آنان از این کاری که در ضمن برای آنان خطر مرگ دارد، دست برخواهند داشت.

از آغاز ژانویه تا دوم ماه نوامبر، بر اساس ارقام سازمان مهاجرت بین المللی، حدود 160 هزار نفر موفق شدند خود را به ایتالیا برسانند. نیروی محافظت از سواحل ایتالیا اضافه میکند که تنها شنبه ۵ نوامبر، 2200 نفر در دریای مدیترانه نجات داده شدند و 10 جسد هم در این روز به دست آنان رسیده است.

طرح وزارت داخلۀ آلمان این است، مهاجرانی که در دریای مدیترانه دستگیر میشوند، در تونس، مصر و یا یکی از کشورهای آفریقایی به یک اردوگاه فرستاده شوند و در صورتی که درخواست آنان قبول شد آنان بتوانند با امنیت به اروپا بیایند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید