ایران

طرح حسن روحانی برای شیک کردن نام مشاغل در ایران

علی ربيعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که آقای حسن روحانی رئيس جمهوری پيشنهاد داده تا مطالعه درباره شيک سازی اسامی مشاغل با هدف تمايل به انجام مشاغل مختلف در جامعه بيشتر شود و ما در اين زمينه در حال مطالعه هستيم.رئيس هيئت مديره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ايران درباره این پیشنهاد گفت اگر امروز بخواهيم نام شغلی مانند رانندگی را  از "شوفری" در گذشته  به "کاپيتانی" تغيير دهيم، تاثير چندانی در ايجاد انگيزه برای افراد ندارد 

تبلیغ بازرگانی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است امروز فرهنگ کار در کشور شرایط نامناسبی دارد و در این زمینه باید کار کرد. ربیعی تاکید دارد که شاغلان نگرش نادرستی به کار دارند و بیشتر افراد فکر می کنند تنها حقوق ۲ ساعت کار خود در روز را دریافت می کنند.

کارشناسان بازار کار ایده رئیس جمهور درباره مشاغل موجود در جامعه و نظر افراد درباره شغل را درست می دانند چرا که در یکی دو دهه گذشته گرایش شدیدی به بالا رفتن سطح سواد در بین افراد با هدف تصدی مشاغل بهتر، با پرستیژتر و به اصطلاح "دهان پر کن تر" ایجاد شده و می توان گفت اکثریت قریب به اتفاق کارجویان از پذیرش مشاغل ساده که اتفاقا مورد نیاز کشور نیز است، هراس دارند و در ذهن بیشتر آنان این سئوال شکل می گیرد که چرا من باید چنین شغلی را داشته باشم؟

خبر گزاری مهر مینویسد که با وجود ميليون‌ها بيکار در کشور و شرايط نامناسب بازار کار، امروز برخی مشاغل ساده مانند داستان آن کارگر ساده خياطی محله آقای وزير کار که يکسال است به دنبال يک کارگر ساده است، خالي از متقاضی شده و بيشتر افراد به دنبال پشت ميزنشينی و پذيرفته شدن در مشاغل مديريتی هستند.

در واقع نگاه رئيس جمهور به موضوع فرهنگ کار و نوع تلقی منفی جامعه از برخی مشاغل درست است چرا که ممکن است تنها با تغيير نام برخی شغل ها و به اصطلاح شيک شدن اسم حرفه های گوناگون؛ توجه بيکاران به آن مشاغل بيشتر جلب شود و در نتيجه بخشی از نيروی متقاضی کار نيز از اين طريق وارد بازار کار کشور شوند.

غلامرضا خادمی زاده در گفتگو با خبر گزاری مهر درباره ايده رئيس جمهوری برای تغيير نام برخی مشاغل و شيک سازی اسامی برخی حرفه ها گفت که تنها شيک کردن اسم شغل کافی نيست. وی در این خصوص تأکید کرد: "ماهيت کار مهم است و اينکه افراد بتوانند زمينه های گوناگونی را برای ورود به عرصه بازار کار داشته باشند."

رئيس هيئت مديره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ايران همچنین اظهار داشت: "اگر امروز بخواهيم نام شغلی مانند رانندگی را که در گذشته "شوفری" ناميده می شد به کاپيتانی تغيير دهيم، تاثير چندانی در ايجاد انگيزه برای افراد ندارد."

خادمی زاده خاطر نشان کرد: "اينکه ما تنها اسامی برخی شغل ها را تغيير دهيم در نفس عمل چه تغييری ايجاد می شود؟ به نظر من اينگونه کارها برای بازار کار کشور فايده ای ندارد، چون بايد بستر واقعی ايجاد مشاغل پايدار فراهم گردد."

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید