ایران/ هسته ای

طرح شماری از سناتورهای آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران

شماری از اعضای پر نفوذ کنگرۀ آمریکا در نظر دارند طرحی را برای تشدید و گسترش تحریم ها علیه ایران به تصویب برسانند
شماری از اعضای پر نفوذ کنگرۀ آمریکا در نظر دارند طرحی را برای تشدید و گسترش تحریم ها علیه ایران به تصویب برسانند

سناتور "ریچارد شلبی"، از حزب جمهوری خواه، گفت تصویب این قانون در کنگرۀ آمریکا به مثابه ارسال پیامی محکم و روشن به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از نظر این سناتور آمریکائی پیام محکم و روشن این قانون "فراخواندن تهران به دست برداشتن از تلاش برای تولید سلاح هسته ای و کمک به گسترش تروریسم" در جهان است.

تبلیغ بازرگانی

شماری از اعضای پر نفوذ کنگرۀ آمریکا که از سرسختی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فعالیت های هسته ای این کشور سرخورده و مأیوس شده اند، در نظر دارند طرحی را برای تشدید و گسترش تحریم ها و مجازات های سیاسی و اقتصادی علیه این کشور به تصویب قوۀ مقننۀ آمریکا برسانند.
"تیم جانسون"*، رئیس دموکرات کمیسیون امور بانکی سنای آمریکا، و سناتور جمهوریخواه "ریچارد شلبی"*، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون، دیروز (دوشنبه) اعلام کردند که طرحی را زیر عنوان "مجازات های ایران، قانون پاسخگوئی و حقوق بشر" در این کمیسیون به رأی خواهند گذاشت.
سناتور "تیم جانسون" گفت ادامۀ خودداری جمهوری اسلامی ایران از عمل به تعهدات بین المللی این کشور و امتناع تهران از شفاف سازی برنامۀ هسته ای خویش، منزوی ساختن بیشتر جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن را ضروری می سازد.
سناتور "ریچارد شلبی" نیز به نوبۀ خود گفت تصویب این قانون در کنگرۀ آمریکا به مثابه ارسال پیامی محکم و روشن به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از نظر این سناتور آمریکا پیام محکم و روشن این قانون "فراخواندن تهران به دست برداشتن از تلاش برای تولید سلاح هسته ای و کمک به گسترش تروریسم" در جهان است.
طرح پیشنهادی کمیسیون امور بانکی سنای آمریکا مجازات ها و تحریم های موجود علیه ایران را به شخصیت های حقیقی و حقوقی (افراد و مؤسسات) بیشتری که با ایران داد و ستد کرده و به این کشور در پیشبرد فعالیت های هسته ای یاری می رسانند تسری می دهد.
تشدید تحریم ها در ارتباط با افراد و مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از دیگر موارد این طرح است.
*Tim Johnson
*Richard Shelby
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید