ایران / اتمی

طرح موتور اتمی در میان مشاجرات برجام

nari - afrade - "Mehran Barati"
nari - afrade - "Mehran Barati"

ایران اعلان کرده است که با «یوکییا آمانو» مسئول آژانس بین المللی انرژی اتمی در بارۀ موتور اتمی که میخواهد بسازد، گفتگو کرده است.

تبلیغ بازرگانی

علی اکبر صالحی، مسئول سازمان ایرانی انرژی اتمی بعد از ملاقات با «یوکییا آمانو»، رئیس سازمان انرژی اتمی که برای یک سفر یک روزه به ایران رفته است، از این طرح صحبت کرده است و آقای روحانی، رئیس جمهور ایران هم خواهان همکاری آژانس با ایران، برای ساختن این نوع موتور شده است.

در بررسی این مسئله، گفتگویی دارم با مهران براتی، کارشناس مسایل بین المللی. آقای براتی میگوید که این نوع موتور، در حال حاضر برای کشتی های بزرگ جنگی ساخته میشود و در ساحۀ غیر نظامی، به دلیل اینکه هنوز هم این نوع موتور ها پوشش مناسبی که جلو خطرات تششعات اتمی آن را بگیرد، ندارند، از آن استفاده نمیشود. در یکی دو موردی هم که کشتی های غیر نظامی با موتور اتمی ساخته شده بودند، به همین دلیل، دوباره موتور های دیزلی را بجای آن به کار گذاشته اند.

صحبت از درصد غنی سازی اتمی است، که برای این گونه موتور ها، میتواند در حد 50 در صد باشد. ولی ایران در حال حاضر تعهد کرده است که در میزان بسیار کمتر از این به غنی سازی اورانیوم ادامه بدهد. ولی اصل مسئله جای دیگریست. از یک سو، با وجود مخالفت باراک اوباما، کنگرۀ ایالات متحده مجازات های علیه ایران را برای ده سال تمدید کرده است و دلیل این طرح ایران هم مخالفت با این تمدید مجازات است، که ایران آن را تخطی از برجام میداند. از سوی دیگر، با روی کار آمدن دونالد ترامپ، روابط میان ایران و ایالات متحده محتملاً پیچیده تر خواهند شد و این چانه زنی ها، میتواند مقدمه ای برای چالش های آینده باشد.

 

گفتگو با مهران براتی، کارشناس مسایل بین المللی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید