فرانسه

طرح وارد کردن «سلب ملیت» در قانون اساسی فرانسه منتفی شد- گفتگو با جلال ایجادی

گفتگو با جلال ایجادی،استاد دانشگاه و از فعالین حزب سبز فرانسه
گفتگو با جلال ایجادی،استاد دانشگاه و از فعالین حزب سبز فرانسه

فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلان کرد که با در نظر گرفتن مشکلات در متحد ساختن اعضای مجلس ملی و سنای این کشور، تجدید نظر در قانون اساسی فرانسه را کنار گذاشته است.

تبلیغ بازرگانی

دلیل عدم موفقیت در این طرح، به گفتۀ رئیس جمهوری، مخالفت سناتورهای جناح راست است ولی نه تنها جناح راست، بلکه بسیاری از نمایندگان سوسیالیست مجلس ملی فرانسه نیز با این طرح ابراز مخالفت کرده اند. این موضوع را امروز با آقای جلال ایجادی در میان گذاشتم.

جلال ایجادی استاد دانشگاه در فرانسه و همچنان یکی از اعضای حزب «اوروپ اکولوژی»، یا سبزهای فرانسه است. او میگوید که با گسترش تروریسم و نگرانی های زیاد مردم، دولت در صدد برامد تا سیاست های جدیدی را در نظر بگیرد. سلب ملیت هم بخشی از این نوع  سیاستها بود. برای اینکه نشان بدهند که دولت در برابر تروریستان با قدرت عمل میکند، قرار بود بعد از مجازات اولی، تروریستانی که علاوه بر ملیت فرانسوی ملیت دیگری هم دارند، در فرانسه سلب ملیت شوند.

این طرح مشکلات زیادی داشت. از یک سو، بر اساس قوانین بین المللی، این طرح تنها میتوانست در مورد کسانی اعمال شود که ملیت های متعدد دارند، چون سلب ملیت از یک ملیتی ها، ممنوع است. از سوی دیگر دولت میخواست این ماده را وارد قانون اساسی بکند، ولی آوردن تغییر در قانون اساسی، ایجاب میکند که یک بخش مهم هر دو مجلس به آن رای بدهند. در حالیکه دولت اکثریت لازم برای این طرح را نمیتوانست در هر دو مجلس داشته باشد و  با در نظر داشت این که دولت میتواند بدون تغییر آوردن در قانون اساسی هم این قوانین را مطرح و تصویب کند، در نهایت، آنان از این طرح دست برداشتند.

گفتگو با جلال ایجادی، استاد دانشگاه و یکی عضو حزب «اوروپ اکولوژی»، یا سبزهای فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید