طرح کارورزی دولت روحانی بی‌ثمر و شکنندۀ دستمزد است-گفتگو با فریبرز رئیس‌دانا

علاءالدین ازوجی، مدیر کل توسعۀ اشتغال وزارت کار، در گفتگو با خبرگزاری "مهر" دربارۀ آخرین وضعیت اجرای طرح کارورزی به عنوان طرح اشتغال فارغ التحصیلان بیکار گفت که از بین افرادی که در سامانۀ کارورزی ثبت نام کرده اند تاکنون ٩٤ هزار نفر به عنوان فارغ التحصیل بیکار واجد شرایط تشخیص داده شده اند که طبق مقررات به واحدهای اقتصادی و کارفرمایان جهت آشنایی با کار و محیط کار معرفی می شوند.

تبلیغ بازرگانی

علاءالدین ازوجی در مورد شمار داوطلبان و تعداد ثبت نام کنندگان در سامانۀ کارورزی دولت توضیحی نداد، هر چند او تصریح کرد که قرار است در چارچوب این طرح فارغ التحصیلان کشور یک سوم حقوق حداقل را آنهم فقط بین سه تا شش ماه دریافت کنند.

علاءالدین ازوجی تصریح کرده است که "متقاضیان زیادی در سامانۀ طرح کارورزی ثبت نام کرده اند، اما، به دلیل اینکه بیکاری در بین جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور طی سال های گذشته با رشد مواجه شده و سهم زیادی از جمعیت بیکار کشور را همین فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند، بنابراین، طرح کارورزی فقط شامل آن دسته از دانش آموختگان بیکاری می شود که در یک سال گذشته فارغ التحصیل شده اند و پیش از این در طرح کارورزی ثبت نام نکرده بودند.

به گفتۀ مسئولان جمهوری اسلامی ایران، سالانه یک میلیون نفر بر شمار بیکاران این کشور اضافه می شود که بین ٧۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر آنان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند.

اخیراً وزارت کار ایران اعلام کرد که این کشور در نظر دارد بخشی از همین ارتش بیکاران را به چهار کشور ترکیه، استرالیا، تاجیکستان و عمان صادر کند. خود وزیر کار، علی ربیعی، گفته است که برای مقابله با معضل بیکاری دولت ۱٤۰ هزار کارگر خارجی را از کشور اخراج کرده، هر چند شمار کارگران غیرمجاز خارجی و غالباً افغان در بازار کار ایران به گفتۀ او به ۱ میلیون و ٤۰۰ هزار نفر می رسد.

فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در ایران، نه فقط طرح کارورزی دولت را بی ثمر و ظاهرسازانه می داند، بلکه نیز تأکید می کند که اجرای این طرح وضعیت دستمزد و معیشت کارگران بی دفاع ایران را شکننده تر از پیش می سازد. زیرا، با این طرح کارفرمایان می توانند با پرداخت دویست و سیصد هزار تومان دستمزد نیروی کار را بیشتر استثمار کنند و مقاومت میلیون ها کارگر دیگر را که با معضل دستمزدهای پرداخت نشده، فقدان قرارداد کار و فقر روبرو هستند آسان تر در هم بشکند. این تدبیر به گفتۀ فریبرز رئیس دانا هدیه دولت روحانی به کارفرمایانی است که به گفتۀ او به غلط از آنان به عنوان "کارآفرین" یاد می شود. اینان به گفتۀ رئیس دانا نابودکنندگان کار هستند. به گمان این اقتصاددان بدون رفع انحصار و رانت و بدون رشد تؤام با توزیع عادلانۀ ثروت نه معضل بیکاری در ایران حل می شود نه مشکل فقر...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید