خبر کوتاه/ بین المللی/ آسیا

طوفان "کوپو" هزاران نفر را در شمال فیلیپین آواره کرد

تبلیغ بازرگانی

طوفان "کوپو" که بامداد روز یکشنبه ١٨ اکتبر به نواحی شمالی فیلیپین رسید باعث رانش زمین، ویران شدن منازل مسکونی و فرار چندین هزار نفر از منازل شان گردید.

گفته میشود در مانیل، پایتخت فیلیپین، ٢٣ هزار نفر خانه های خود را ترک کرده و چندین نفر در این جریان ناپدید شده اند.

گزارش شده است که بخش مهمی از استان "نوا اسیجا " که محل کشت و تولید برنج است زیر آب شده است و کار امدادگران برای نجات آسیب دیدگان را دشوار کرده است.

مقام های فیلیپین می گویند احتمال دارد که طوفان کوپو برای چندین روز در منطقه لوزون، که نصف جمعیت یک صد میلیونی فیلیپین را در خود جا داده باقی بماند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید