روزنامه ها

ظهور اسلامگرایان در آذربایجان به تحریک جمهوری اسلامی ایران

@fotolia

روزنامۀ فیگارو در مقاله ای از فرستادۀ ویژۀ خود به آذربایجان به بررسی تشدید بحران و تنش و همچنین ظهور اسلامگرایان در این کشور می پردازد. اسلامگرایانی که به گفتۀ مقامات دولتی از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار می گیرند .برای تضعیف دولت الهام علی اف

تبلیغ بازرگانی

به نوشتۀ فیگارو الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان پس از هشت سال حکومت بی چون و چرا، ناگهان با پدیده ای نوین روبرو شده است که با تغییر و تحولات اخیر جهان عرب به وقوع پیوسته است. پدیده ای با عنوان اعتراض و تظاهرات که در هفته های اخیر در سراسر کشور برپا شد و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شد و به دنبال آن ده ها تظاهر کننده و رهبران احزاب مخالف به زندان انداخته شدند.

معترضین در وهلۀ اول خواهان دموکراسی و آزادی بیان در کشور هستند و خصوصأ به شیوۀ هدایت کشورعلی اف اعتراض دارند. الهام علی اف که پدرش ریاست کا.گ.ب. آذربایجان شوروی و سپس ریاست حزب کمونیست آنرا به عهده داشت، قصد دارد مادام العمر رهبری آذربایجان را بدست گیرد.

و اما برای بررسی دقیقتر پدیدۀ نوین اوجگیری اسلامگرایی در آذربایجان، خبرنگار فیگارو به شهری کوچک در بیست کیلومتری باکو رفته است به نام نارداران.

شهری که در آن اکثریت مردم شیعه مذهب هستند و به گفتۀ خودشان تنها در این نقطه از کشور دموکراسی به طور واقع بر قرار است و آن هم بدین دلیل که تنها در نارداران دختران می توانند بدون ترس از اخراج شدن با حجاب اسلامی به مدرسه بروند.

حال بنا به اظهارات مقامات دولتی، نارداران تبدیل شده است به مرکز تجمع اسلامگرایان افراطی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند تا دولت الهام علی اف را تضعیف کنند.

روزنامه های فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید