دسترسی به محتوای اصلی

جامعۀ مدنی ایران مانع از سلطۀ اقتصادی سپاه پاسداران خواهد شد-گفتگو با فریدون خاوند

فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس
متن توسط : ناصر اعتمادی
۱۰ دقیقه

محمد علی جعفری گسترش فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران و بسیج را از مصادیق اصلی مأموریت سپاه پاسداران مبنی بر حفاظت از انقلاب و نظام اسلامی ایران تعریف کرده و مدعی شده است که این فعالیت های اقتصادی جنبۀ انتفاعی ندارد و برغم مخالفت های دولت ادامه خواهد یافت. آیا سپاه پاسداران که تاکنون با اتکاء به همین استدلال در پی تحکیم سلطۀ سیاسی خود بوده، اکنون می کوشد سلطۀ اقتصادی خود را در کشور گسترش بدهد؟

تبلیغ بازرگانی

خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در پاسخ به این پرسش از جمله گفته است که در غالب کشورهایی که نظامیان دست بالا را داشته اند، معمولاً با همین نوع استدلال های روبرو بوده ایم. اما، در همین کشورها نظیر ترکیه و یا برخی کشورهای آمریکای لاتین عاقبت توسعۀ جامعۀ مدنی و اقتصاد رقابتی و آزاد نهایتاً به خروج نظامیان از فعالیت های اقتصادی و پایان یافتن سلطۀ آنان در این عرصه و عرصۀ سیاسی نیز منجر شده است. فریدون خاوند در ادامه می افزاید : خوشبختانه فرهنگ اقتصاد آزاد و توسعۀ بخش خصوصی در جامعۀ امروز ایران بسیار قوّی است تا آنجا که پشتیبانانی نیز در درون قدرت پیدا کرده است. این روند دیر یا زود کمک خواهد کرد تا بخش خصوصی نیز بتواند جایگاه شایستۀ خود را در یک اقتصاد مبتنی بر رقابت بازیابد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.