افغانستان/ حقوق بشر

عاملان جنایات جنگی در قندوز محاکمه شوند - گفتگو با ودود پدرام از گروه هماهنگی برای عدالت انتقالی

REUTERS/Stringer

"گروه هماهنگی عدالت انتقالی" در افغانستان امروز طی یک کنفرانس خبری خواهان محاکمه "عاملان جنایات جنگی در قندوز شد. این گروه می گوید سازمان ملل متحد و سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر باید جنایات جنگی در قندوز را مستند سازی کنند.  

تبلیغ بازرگانی

عبدالودود پدرام، از اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه گفت بعد از «سقوط مرموز» شهر قندوز بدست طالبان، نیروهای این گروه به « تلاشی خانه ها، چورو چپاول و تخریب مکانهای ملی و عامه پرداختند و به شکل هدفمندانه و سیستماتیک باعث کشتار مردم بیگناه شدند.»

بگفته آقای پدرام، نیروهای بین المللی نیز علیرغم اطلاعات داده شده از سوی سازمان "پزشکان بدون مرز"، بیمارستان این سازمان در قندوز را بمباران کردند، آنهم در حالیکه این بیمارستان « بیشترین کمک رسانی را به زخمیان و آسیب دیدگان» درگیریهای قندوز انجام میداد.

آقای پدرام گفت سازمان ملل متحد و سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر باید جنایات جنگی در قندوز را مستند سازی کنند.

 

گفتگو با ودود پدرام را در فایل صوتی بالا بشنوید.  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید