ایران

عبدالمجید مجیدی درگذشت

دکتر عبدالمجید مجیدی، وزیر مشاور و رییس پیشین سازمان برنامه و بودجۀ ایران در سال های 1356-1351
دکتر عبدالمجید مجیدی، وزیر مشاور و رییس پیشین سازمان برنامه و بودجۀ ایران در سال های 1356-1351

دکتر عبدالمجید مجیدی، وزیر مشاور و رییس پیشین سازمان برنامه و بودجۀ ایران در سال های ١٣۵۶–١٣۵١، دیشب  در کالیفرنیا درگذشت.

تبلیغ بازرگانی

دکتر عبدالمجید مجیدی در تهران متولد و در سن بیست و یک سالگی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او سپس برای ادامۀ تحصیل به فرانسه رفت. عبدالمجید مجیدی در سال 1331 پس از اخذ درجۀ دکتری به ایران بازگشت و در سال 1335 به عنوان کمک کارشناس اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه استخدام شد. او چهار سال بعد برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ مدیریت به آمریکا سفر کرد و در سال 1344 به معاونت نخست وزیر و رییس دفتر بودجه منصوب شد. مجیدی در سال 1347 ریاست وزارت کار و امور اجتماعی را برعهده گرفت و به مدت چهار و نیم سال در این مقام باقی ماند.
وی در سال 1351 با حفظ سمت به سازمان برنامه و بودجه بازگشت و تا مرداد 1356 یعنی تا پایان حکومت امیرعباس هویدا ریاست این سازمان را برعهده داشت. با پایان دولت امیرعباس هویدا، عبدالمجید مجیدی ریاست بنیاد فرح را برعهده گرفت و در واپسین روزهای منتهی به سقوط سلطنت پهلوی توسط دولت شاپور بختیار دستگیر و زندانی شد. مجیدی در نخستین روزهای انقلاب 1357 از زندان گریخت و مخفیانه از کشور خارج و ناگزیر از زندگی در تبعید شد. از عبدالمجید مجیدی به عنوان یکی از وزرای مهم آخرین دورۀ سلطنت محمدرضا شاه پهلوی یاد کرده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید