هنر/آفریقا

عثمان صُو، مجسمه‌ساز سنگالی و هنرمند بزرگ قارۀ آفریقا درگذشت

عثمان صو و یکی از مجسمه های معروف به "جنگجو"
عثمان صو و یکی از مجسمه های معروف به "جنگجو"

عثمان صُو مجسمه‌ساز سنگالی، یکی از مهم‌ترین چهره‌های هنری آفریقا در ٨١ سالگی، در شهر داکار -پایتخت سنگال - چشم از جهان فروبست. وی تنها سی سال آخر عمر را به طور حرفه‌ای به هنر و مجسمه‌سازی اختصاص داد.

تبلیغ بازرگانی

عثمان صُو (SOW) بخصوص طی دو دهۀ اخیر در محافل هنری غربی بسیار مورد استقبال قرار گرفت و قیمت آثارش به مرور بیشتر و بیشتر شد.

به گفتۀ خانوادۀ وی، عثمان صو در بامداد روز پنجشنبه اول دسامبر از دنیا رفته است. خانوادۀ او با اعلام این خبر می‌افزاید: "او رویاها و برنامه‌هایی که تن نحیفش دیگر امکان تحقق‌شان را نمی‌داد، همراه با خود برد".
به ویژه مجسمه‌های "جنگجویان" او در سال‌های اخیر شهرت فراوان یافته بود.

در فرانسه، شهرت عثمان صو با برگزاری نمایشگاهی در سال ١٩٩٩ بالا گرفت. او در آن سال، مجسمه‌های عظیم خود را روی یکی از پل‌های پاریس به نمایش گذاشت. این آثار که جنگجویان قبایل کنیا یا کشتی‌گیران سنتی جنوب سودان و یا سرخپوستان آمریکا را نشان می‌داد، بیش از سه میلیون بینندۀ کنجکاو پاریسی را به خود جلب کرد.

عثمان صو که در سال ١٩٣٥ در داکار به دنیا آمد، تا پنجاه سالگی به کارهای دیگر مشغول بود و هنر را در حاشیۀ زندگی نگاه داشته بود. او سال‌ها در سنگال و سپس در حومۀ شهر پاریس به حرفۀ ماساژ طبی اشتغال داشت. او بعدها گفت که شناخت علمی عضلات و بدن انسان، در کار مجسمه‌سازی به او بسیار کمک کرده است. او می‌گفت: "می‌توانم چشم بسته، بدن انسان را از سر تا پا بسازم".
عثمان صو نخستین آفریقایی است که به عضویت آکادمی هنرهای زیبای فرانسه در آمد (٢٠١٣).
 

Credit photo: David Thierry
Credit photo: David Thierry
DR
DR

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید