ایران

عدم تحویل اجساد اعدامیان به خانواده های آنان

مادر فرزاد کمانگر
مادر فرزاد کمانگر

خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر، شیرین علم هوئی و مهدی اسلامیان: برای تحول گرفتن اجساد دیروز، دوشنبه مراجعه کردیم. به ما گفتند که شورای امنیت ملی باید در این باره تصمیم بگیرد. سپس امروز ، سه شنبه مراجعه کردیم که به ما گفتند که اجساد را به لحاظ امنیتی به خانواده ها تحویل نخواهند داد.

تبلیغ بازرگانی

در آستانه خردادماه، اولین سالگرد جنبش عظیم اعتراضی مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، پنج تن دیگر با اتهامات تردید بر انگیز به چوبه های دار سپرده شدند.

فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هوئی و مهدی اسلامیان پنج تنی بودند که سحرگاه روز یکشنبه، با وجودیکه بی گناهی خود را فریاد میزدند، اعدام شدند.

اعلام خبر اعدام این پنج تن موجی از اعتراضات سازمان های حقوق بشر را در بسیاری از کشورهای حهان موجب گردید. در داخل ایران میر حسین موسوی طی بیانیه ای، اعدام تردید بر انگیز این پنج تن را نا عادلانه توصیف کرده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را بعنوان دستگاهی معرفی کرده که مظلومان را فراموش کرده و به سوی صاحبان قدرت و مکنت لغزیده است.

برای آگاهی بیشتر از موضوع با خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر، شیرین علم هوئی و مهدی اسلامیان گفتگوئی انجام داده ایم.

از وی میپرسیم که بهمراه خانوادها، آیا برای تحول گرفتن اجساد مراجعه کرده اید؟ و چگونه گذشته است؟

وی میگوید که دیروز، دوشنبه مراجعه کردیم. به ما گفتند که شورای امنیت ملی باید در این باره تصمیم بگیرد. سپس امروز، سه شنبه مراجعه کردیم که به ما گفتند که اجساد را به لحاظ امنیتی به خانواده ها تحویل نخواهند داد. والدین فرزاد کمانگر و شیرین علم هوئی در خواست کردند که حداقل اجازه داده شود که جنازه فرزندانشان را ببینند. اما با این در خواست هم موافقت نکردند...
 

گفتگو با خلیل بهرامیان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید