افغانستان/طالبان

عده ای از طالبان از این گروه انشعاب کردند

تبلیغ بازرگانی

عده ای از طالبان افغانستان با انتخاب یک رهبر جدید، جدایی خود را از این گروه اعلام کردند. با این اقدام طالبان انشعابی خواسته اند مخالفت خود را با رهبر جدید طالبان، ملا منصور، اعلام کنند که در ژوئیه گذشته جای ملا عمر، رهبر پیشین طالبان، را گرفت.
رهبر گروه انشعابی، ملا محمد رسول آخوند، پنجاه سال دارد و به مدت ده سال از دستیاران رهبر پیشین طالبان، ملا عمر، بود. رویترز به نقل از طالبان ناراضی از ملا محمد رسول آخوند به عنوان یکی از "معتمدان ملا عمر" یاد کرده است. گروه انشعابی طالبان که از نفرات و امکانات نظامی کمتری برخوردار است، می گوید که قصد مقابله با قوای ملا منصور را ندارد، هر چند انکار نمی کند که هدف آن جلب قوای طالبان به صفوف خود است.
گروه انشعابی همچنین گفته است اولویت آن مبارزه با حکومت مرکزی کابل و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان است. بسیاری از فرماندهان طالبان از رفتار ملا منصور ناخرسندند که به مدت دو سال مرگ ملا عمر را پنهان کرد و به اسم او بیانیه های مختلف نیز منتشر نمود. خود ملا منصور در توجیه این اقدام گفته است که وی برای حفظ وحدت و انسجام درونی طالبان چاره ای جز پنهانکاری نداشته است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید