ایران / عراق

عراق می گوید اعضاء مجاهدین باید این کشوررا ترک نمایند

REUTERS

به دنبال سخنان "علی الدباغ" سخنگوی دولت بغداد که خواستارخروج نفرات سازمان مجاهدین خلق ایران از اردوگاه اشرف در این کشورشده بود، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در دیدارهفتگی خود با خبرنگاران این اقدام دولت عراق را "حق حاکمیتی" این کشوردانست و ادعا کرد که این سازمان دوازده هزارتروردرداخل کشورانجام داده است.

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این رابطه گفت این افراد جنایاتی نیز درحق ملت عراق مرتکب شده اند.
وی در ادامه سخنان خود به کشورهای حامی حقوق بشردر غرب توصیه کرد ازحمایت این "گروهک تروریستی" خودداری نمایند.

دربغداد دولت نوری المالکی روز گذشته، با انتشاربیانیه ای، اعلام داشت که نفرات سازمان مجاهدین باید تا پایان سال جاری میلادی اردوگاه اشرف را ترک نمایند.
"علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق روزگذشته در بیانیه خود ازسازمان مجاهدین به عنوان یک "سازمان تروریستی" نام برده و نوشته است که دولت بغداد تصمیم قبلی خود برای بستن اردوگاه اشرف را اجرا خواهد کردو ساکنان این اردوگاه تا پایان ماه دسامبرفرصت دارند که عراق را ترک نمایند.
علی الدباغ می گوید: "نفرات این سازمان می بایست با همکاری سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی و با استفاده از کلیه ابزارهای سیاسی – دیپلماتیک ازخاک عراق خارج شوند.
در رابطه با آخرین تحولات رویدادها ی روز جمعه گذشته در کمپ اشرف، افشین علوی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس روز گذشته در گفت و گو با رادیو بین المللی فرانسه شمارقربانیان را سی وچهارنفروشمارزخمی ها را "صدها" نفرذکرکرد.
به گزارش منابع خبری، دولت بغداد ازارسال کمک های پزشکی و امدادی ازسوی نیروهای آمریکائی مستقردرعراق به مجروحین و مصدومین سازمان مجاهدین ممانعت کرده است

درپاریس، فدراسیون بین المللی جامعه های  حقوق بشرو جامعه دفاع از حقوق بشردر ایران، روزسه شنبه ( امروز) دربیانه مشترک مطبوعاتی اعلام کردند: درباره حملات علیه غیرنظامیان ساکن اردوگاه اشرف در روز نوزدهم فروردین باید تحقیقات بین المللی مستقل انجام شود. براساس حقوق بین المللی بشردوستانه مقامات عراقی ملزم به پایان دادن خشونت برضد ساکنان اردوگاه هستند، ساکنان اردوگاه از موقعیت "اشخاص تحت حمایت" به تعریف کنوانسیون چهارم ژنو برخوردارند.فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشروجامعه دفاع از حقوق بشر درایران این حمله ها را که در ادامه یک رشته حمله های دیگر رخ داده، به شدت محکوم می کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید