ایران/ آمریکا

عفوبین الملل خواستار لغو حکم اعدام امیرحکمتی شد

به دنبال اعلام صدورحکم اعدام برای امیرحکمتی شهروند آمریکائی ایرانی تبار، دولت واشنگتن به حکم صادره بشدید اعتراض کرد و خواستارآزادی فوری امیرحکمتی گردید.

Reuters
تبلیغ بازرگانی

امیرحکمتی جوان بیست وهشت ساله ایرانی – آمریکائی از چها ماه پیش درزندانهای ایران به سر می برد.
وی روزیک شنبه درشعبه پانزدهم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم گردید.

دراین حال سازمان عفوبین الملل ازجمهوری اسلامی خواست حکم اعدام این جوان آمریکائی را لغو نماید.
عفوبین الملل دربیانیه ای درهمین رابطه نوشت: امیرحکمتی از زمان بازداشت نتوانسته با اعضاء خانواده خود دیداری داشته باشد. وی همچنین از داشتن وکیل مدافع و مشاورات کنسولی محروم بوده است.
سازمان یادشده درمورد اعترافات پخش شده از امیرحکمتی درتلویزیون دولتی ایران می گوید، وی نیز مانند دیگر مخالفان و ناراضیان سیاسی ازمحاکمات عادلانه محروم مانده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید