اروپا/ پناهجویان

عفو بین الملل: برگرداندن پناهجویان افغان آنها را با خطر مرگ روبرو می کند

درگیریها و حملات انفجاری روزمره در افغانستان شمار زیادی از افغان ها را مجبور به ترک کشور شان کرده است.
درگیریها و حملات انفجاری روزمره در افغانستان شمار زیادی از افغان ها را مجبور به ترک کشور شان کرده است.

سازمان عفو بین الملل و "سیماد"، یک نهاد حمایت از پناهجویان در فرانسه، در گزارشی از کشورهای اروپایی بخاطر برگرداندن پناهجویان افغان به کشور شان انتقاد کرده و گفته اند که  این اقدام آنها « هزاران نفر را  با خطر مرگ روبرو می کند.»

تبلیغ بازرگانی

بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه ۵ اکتبر منتشر شد در سال ۲۰۱۶ شمار افغان هایی که از کشورهای اروپایی به افغانستان برگردانده شده اند سه برابر افزایش یافته و از ۳۲۹۰ نفر به ۹۴۶۰ نفر رسیده است.

به گفته سازمان عفو بین الملل، فرانسه سال گذشته ۶۴۰ پناهجوی افغان را به کشورشان بازگردانده است. ژان فرانسوا دوبوست، از بخش فرانسه عفو بین الملل می گوید بازگرداندن پناهجویان این اصل اساسی را نقض می کند که « نباید افراد را بجایی پس فرستاد که ممکن است با خطر مواجه گردند.»

او از وزارت کشور فرانسه درخواست کرد که در اقدامی فوری بازگرداندن پناهجویان افغان به کشور شان را متوقف کند.»

عفو بین المل از اقدام پاره ای کشورهای اروپایی نیز انتقاد کرده است که بر اساس " کنوانسیون دوبلن"، برخی از پناهجویان را به کشورهایی بر می گردانند که پناهجو برای بار اول وارد آن شده است. به گفته این سازمان هیچ تضمین وجود ندارد که کشور ورودی مبداء، این پناهجویان را به افغانستان نفرستد.»

مقام های فرانسوی می گویند بیشتر پناهجویان افغان در فرانسه شامل کنوانسیون دوبلن می شوند و در اردوگاههای خود ساخته غیر بهداشتی در شهرها از جمله در پاریس زندگی می کنند.

به گفته عفو بین المللی با کاهش شدید تقاضای پناهندگی افغان ها در آلمان از ۱۲۷ هزار نفر در سال گذشته به ۹۶۰۰ نفر در شش ماه اول امسال، تقاضا ها در فرانسه رو به افزایش است.

منابع فرانسوی گفته اند که برگرداندن افغان به کشورهای اروپایی مبداء فقط در ده درصد موارد موفقیت آمیز است. مقام های فرانسوی تصمیم دارند با وضع قانونی جدید، این پناهجویان از ابتدای ورود شان به فرانسه در بازداشتگاههای اداری نگهداری شوند. بر اساس آخرین ارقامی که موجب نگرانی نهادهای دفاع از پناهجویان شده، شمار پناهجویان در این بازداشت گاهها از ۳۸۲ نفر در سال ۲۰۱۵ به ۱۶۰۰ نفر در اوایل امسال رسیده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید