عراق

عفو بین الملل نسبت به خشونت های نیروهای امنیتی عراق هشدار داد

درگزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که نیروهای عراقی و کرد به روی جمعیت آتش گشوده و کسانی را بقتل رسانده اند، کسانی را تهدید کرده ، کسان دیگری را به زندان انداخته و برخی ازهواداران سازمان های سیاسی را شکنجه کرده اند. آنها همچنین روزنامه نگارانی را که تظاهرات مردم را پوشش خبری داده اند دستگیرکرده و به زندان انداخته اند.

تبلیغ بازرگانی

"هشت سال پس ازپایان اختناق دوران صدام حسین، اینک زمان آن رسیده است که مردم عراق بتوانند ازحق آزادی بیان و تظاهرات بشکل مسالمت آمیز بهره گیرند ." این قسمتی از گزارش امروز سازمان عفو بین الملل است که در اعتراض به سرکوب و خشونت نیروها ی امنیتی عراق و نیز کردستان، علیه مردم این کشور منتشر شده است.
مدیر بخش خاورمیانه و شمال افریقای سازمان عفو بین الملل " مالکوم اسمارت" تاکید کرد که مقامات مسئول دربغداد و نیزدرمنطقه کردستان باید ازخشونت دست بردارند.
درگزارشی که به این مناسبت منتشر شده است،عفو بین الملل از وجود مدارکی پرده بر می دارد که نشان می دهند چگونه مقامات عراقی در شهر های مختلف کشور، ازجمله درکردستان برای مقابله علیه تظاهرات مسالمت امیزمردم متوسل به خشونت های خونین تا حد کشتار شده اند.
در گزارش آمده است که نیروهای عراقی و کرد به روی جمعیت آتش گشوده و کسانی را بقتل رسانده اند، کسانی را تهدید کرده ، کسان دیگری را به زندان انداخته و برخی از هواداران سازمان های سیاسی را شکنجه کرده اند. آنها همچنین روزنامه نگارانی را که تظاهرات مردم را پوشش خبری داده اند دستگیر کرده و به زندان انداخته اند.
سازمان عفو بین الملل ازمقامات عراقی خواسته است که تمام این اتفاقات را مورد پیگیری قراردهند ومسببین قتل، ضرب وشتم و شکنجه را به محاکمه بکشانند.
عفو بین الملل دراین گزارش اشاره ای هم به خشونت های اعمال شده درباره اعضای سازمان مجاهدین خلق کرده وحمله نیروهای نظامی علیه ساکنان اردوگاه اشرف را محکوم کرده است.
بگزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مجاهدین، کشته شدگان خشونت های اخیر را سی و سه نفرو زخمی ها را سیصد نفراعلام کرده است. درحالیکه مقامات امنیتی عراقی و نیزمنابع بیمارستانی به قتل سه نفردراین حوادث اشاره می کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید