علم الهدی : اروپا می‌خواهد در ایران جاسوسخانه باز کند

تسنیم

آیت الله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، از گشایش احتمالی دفتر سیاسی اتحادیۀ اروپا در ایران به عنوان "جاسوسخانه" جدید یاد کرده و می گوید : "سه کشور اروپایی متخصصان و عناصر امنیتی خود را به عنوان سفیر به ایران فرستاده اند"، اما، اینان، به گفتۀ احمد علم الهدی، همگی "عامل نفوذی" اتحادیۀ اروپا در ایران هستند.

تبلیغ بازرگانی

امام جمعۀ مشهد سپس مدعی می شود که اتحادیۀ اروپا برای تنظیم مناسبات اش با ایران سندی تنظیم کرده که دارای ده ماده است. از جمله مواد این سند، به گفتۀ احمد علم الهدی، "تضمین امنیت نفت و گاز اروپا توسط ایران و عدم برخورد با افراد دو تابعیتی در جمهوری اسلامی است."

امام جمعه مشهد سپس می افزاید که "متاسفانه در میان نخبگان ایران" افراد "دو تابعیتی" بودند که به دستور آیت الله خامنه ای برکنار شدند. امام جمعه مشهد سپس اضافه می‌کند که مادۀ چهار سند مورد استناد او عدم حمایت جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد و حزب الله لبنان است و مادۀ پنجم و هفتم این سند، باز به گفتۀ احمد علم الهدی، محدود شدن فعالیت های موشکی ایران و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور یعنی بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان را تقاضا کرده است.

مواد هشتم و نهم این سند، باز به ادعای امام جمعه مشهد، خواستار همکاری دولت ایران با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و آزادی افرادی است که به اتهام جاسوسی در ایران به زندان افتاده اند.

امام جمعه مشهد سپس تأکید می کند که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با گشایش دفتر سیاسی اتحادیۀ اروپا یا به تعبیر آیت الله علم الهدی "جاسوسخانۀ دوّم آمریکا" در تهران موافقت و دستگاه قضایی ایران با این امر مخالفت کرده است. امام جمعه مشهد در پایان از قوۀ قضاییه ایران بابت این مخالفت و مقاومت تشکر کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید