افزایش طول عمر در فرانسه

صدا ۰۵:۳۳

در حالیکه هفته هاست که کشور فرانسه در تلاطم موج اعتراضی و تظاهرات علیه طرح رفرم بازنشستگی دولت نیکلا سرکزی قرار گرفته است، چاپ نتایج تحقیقاتی مشترک میان گروهی پزشک و پژوهشگر فرانسوی و همچنین گروهی پژوهشگر انستیتوی علوم اجتماعی و اقتصادی فرانسه، در محافل علمی و همچنین سیاسی و اجتماعی این کشور سر و صدای زیادی براه انداخته است.

تبلیغ بازرگانی

بنا به نتایج این تحقیقات به دلائلی مختلف مثل پیشرفت های علم پزشکی، فن آوری های نوین ارگونومی و همچنین سیستم خدمات درمانی بسیار مناسب و بسیاری عوامل دیگر، عمر افراد جامعه در فرانسه بیش از پیش افزایش می یابد.

در این میان یکی از نکات بسیار جالب ذکر این گزارش، افزایش چشمگیر میزان افرادیست که به سن یک صد سالگی خواهند رسید. در این زمینه باید به این امر اشاره کرد که در دو دهۀ اخیر تعداد افرادیکه در فرانسه به صد سالگی می رسیدند از 1500 نفر به 5000 نفر در آغاز قرن بیست و یکم رسیده بود ولی ناگهان در سال های اخیر این رقم به شدت افزایش یافته است و اکنون بالغ بر 15 هزار فرانسوی از مرز یکصد سالگی عمر خود گذشته اند.

بدین ترتیب تا نیم قرن آینده، یعنی سال 2060 کشور فرانسه بیش از دویست هزار شهروند بالای صد سال خواهد داشت.

افزایش طول عمر در فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید