علی ربیعی : تا شش سال آینده نمی توانیم کار ایجاد کنیم

علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی
علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در نشستی در خراسان گفت که حل معضل بیکاری محتاج تلاشی پنج تا شش ساله است و در حال حاضر تلاش دولت معطوف به تثبیت مشاغل موجود یا جلوگیری از نابودی آنها است. علی ربیعی در ادامه افزود که در سال ١٣۹٢ دولت تنها توانست از نابودی ٢٨٠ هزار شغل جلوگیری کند و در این سال کشور "شاهد ریزش کار و تعطیلی گستردۀ واحدهای اقتصادی" بود.

تبلیغ بازرگانی

وزیر کار در جای دیگری از سخنانش تصریح کرد که ریزش کار در صنعت و صنایع بزرگ بیش از دیگر جاها است. او منشاء اصلی معضل بیکاری را رکود طولانی سال های گذشته و "آب رفتن اقتصاد کشور" دانست و افزود تمام تلاش دولت در حال حاضر نه ایجاد شغل، بلکه تثبیت مشاغل موجود است.

وی همچنین از اختصاص ٢٠٠٠ میلیارد تومان برای رفع سوءتغذیه در کشور خبر داد و گفت که این برنامه تا محو فقر مطلق ادامه خواهد یافت.

امروز پنجشنبه پانزدهم تیرماه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی جداگانه اعتراف کرد که مشکلات اقتصادی سایر مسائل کشور را به حاشیه رانده و اولویت و اصل در حال حاضر حل مشکلات اقتصادی است. او بار دیگر گفت که کشور نیازمند تولید و شغل است و به همین خاطر دولت را به تلاش در این زمینه فراخواند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید