علی ربیعی : ٦۰ میلیون ایرانی محتاج کمک های غذایی هستند

علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی و دستیار او در امور ارتباطات اجتماعی، امروز چهارشنبه ٢٢ آبان ماه گفت که ٦۰ میلیون ایرانی محتاج حمایت های غذایی هستند. علی ربیعی که این سخن را در پایان جلسۀ امروز هیئت دولت ایراد کرد گفت که در نشست امروز دولت حدود سه ساعت در مورد چگونگی حمایت معیشتی از هفت دهک جامعه بحث شد.

علی ربیعی سخنگوی دولت
علی ربیعی سخنگوی دولت ایرنا
تبلیغ بازرگانی

ربیعی در ادامۀ سخنانش افزود که طرح دولت دربارۀ حمایت غذایی شامل "بیش از ١٨ میلیون خانوار و احیاناً افرادی که بیرون از این محاسبات مانده اند" می شود. او گفت که در مجموع "حدود ۶۰ میلیون نفر در کشور [یعنی ٧٠ درصد جمعیت کل کشور] مشمول دریافت" حمایت های غذایی هستند که ترکیبی است از ساکنان مناطق محروم جامعه، "مددجویان، زنان سرپرست خانوار، افراد درآمد ثابت مانند کارگران و بازنشستگان" که به آن البته باید، به گفتۀ خود علی ربیعی، "طبقات متوسط و پایین" را هم اضافه کرد. علی ربیعی در توضیحات خود از بیکاران کشور سخنی نگفت که شمار بالایی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند.

دیروز سه شنبه ۲١ آبان ماه حسن روحانی در سخنرانی که در کرمان ایراد کرد اعتراف نمود که از مجموع ۲۵ میلیون خانوار کشور ١٨ میلیون خانوار در وضعیت اقتصادی و معیشتی بدی زندگی می کنند و محتاج کمک های غذایی دولت هستند. با این حال، حسن روحانی تأکید کرده بود که وقتی پول نفت در میان نیست ادارۀ کشور و تأمین خدمات عمومی نامیّسر است.  

گسترش فقر به یکی از موضوع های مشاجره در جدال های جناحی در درون قدرت نیز بدل شده است. حسن روحانی در سخنان امروز خود چهارشنبه ۲۲ آبان در پاسخ به انتقادهای جناح رقیب خود در خصوص گسترش فقر در کشور گفت : "یک عده که وضع شان خیلی خوب است و قلم و بلندگو دست شان است هر گوشۀ تهران برای خودشان داد می زنند و می گویند وضع مردم خراب است. بله وضع مردم خوب نیست. ولی این حرف ها به شما نیامده است. می دانیم حقوق تان چقدر است، خانه هایتان کجاست و سوابق تان را بلدیم. شما نمی خواهد اینطور حرف بزنید."       

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید