یمن/ امنیتی

علی عبدالله صالح ، رئیس جمهوری یمن را متهم کرد که باعث شده است شیعیان کنترل پایتخت را بدست گیرند

عبدالله صالح ، رئیس جمهوری سابق یمن
عبدالله صالح ، رئیس جمهوری سابق یمن

عبدالله صالح، در یک مصاحبه تلویزیونی هرنوع نقش خود در تعرض نیروهای انصارالله را بقصد اشغال پایتخت و سپس گستردن اقتدار خود در مناطق جنوبی کشور تکذیب کرد.

تبلیغ بازرگانی

رئیس جمهوری سابق یمن که هر نوع دخالت در پیروزی قبایل شیعی در یمن را بکلی تکذیب می کند، در عین حال رئیس جمهوری فعلی یمن را متهم کرد که با حمایت از شیعیان می کوشد تا از قدرت گیری سنیان این کشور که به اخوان المسلمین وابسته اند جلوگیری کند.

در اوایل ماه جاری ابتدا شورای امنیت سازمان ملل و سپس خزانه داری آمریکا، علی‌عبدالله صالح و نیز دو عضو انصارالله را به اتهام بر هم زدن امنیت و ثبات یمن مشمول تحریم قرار دادند.

"عبدالله صالح"، در یک مصاحبه تلویزیونی هرنوع نقش خود در تعرض نیروهای انصارالله را بقصد اشغال پایتخت و سپس گستردن اقتدار خود در مناطق جنوبی کشور تکذیب کرد.
او بر عکس، "عبد ربو منصور هادی"، رئیس جمهوری کنونی کشور را متهم کرد که از تعرض انصارالله بهره گرفته است تا نیروهای اخوان المسلمین را تضعیف کند.
علی عبدالله صالح مدعی است که تمام تأسیسات دولتی به شیعیان واگذار شده است تا قدرت دولتی از دست گروه‌های سنی وابسته به اخوان المسلمین خارج گردد.

باید یادآوری کرد که در جریان تعرض نیروهای شیعی به پایتخت و سپس گسترش سیطره خود در جنوب کشور، آنها بارها با نیروهای سنی و نیز نیروهای القاعده درگیر شده و با آنها به جنگ برخواسته‌اند.

صالح، البته تذکر داد که با نیروهای شیعه خصومتی ندارد و نمی خواهد علیه آنها اقدام کند. او می گوید آنها اینک به یک نیروی سیاسی در کشور تبدیل شده اند و باید جایگاه خود را در ساختار حاکمیت بیابند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید