پژواک جامعه

ریشه روند رو به رشد معضلات اجتماعی ایران در کجاست؟

: منتشر شده در

37 هزار بیوه خردسال در کشور وجود دارد و همچنین آمارمیزان طلاق در سال 1390 نسبت به سال گذشته، 21 درصد رشد داشته است. 5/3 میلیون نفر هم درایران مواد مخدر مصرف می کنند و 12 درصد زنان خیابانی متاهل هستند. اما ریشه این روند رو به رشد معضلات اجتماعی در کجاست؟!

تبلیغ بازرگانی

 

ریشه روند رو به رشد معضلات اجتماعی ایران در کجاست؟!

فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان از ازدواج 45 هزارکودک زیر 15 سال در سال 1389 در ایران خبر داد. 42 هزار مورد از این ازدواج ها مربوط به دختران بوده است.
به گزارش تارنمای شهرزاد نیوز، یزدانی در مورد میزان طلاق در میان خردسالان گفت: « اگر میانگین سنی 10 تا 18 سال را مد نظر قرار دهیم تعداد 37 هزار بیوه خردسال در کشور وجود دارد.»
از سوی دیگر اعلام شده است که آمارمیزان طلاق در سال 1390 نسبت به سال گذشته، در ایران 21 درصد رشد داشته است.
معاون پژوهشی انستیتو اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیزاعلام کرد که 5/3 میلیون نفر در ایران مواد مخدر مصرف می کنند.
همین طور شاهد اعلام نگرانی کارشناسان و برخی مسئولان از کاهش سن فحشاء در ایران هستیم و طی هفته ی گذشته خبرگزاری های داخلی از این که 12 درصد زنان خیابانی متاهل هستند صحبت کردند.

 اما این که ریشه ی این روند رو به رشد معضلات اجتماعی در ایران چیست؟ موضوع مجله رادیویی "پژواک جامعه " این هفته بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه است.
" شهلا شفیق" نویسنده و پژوهشگر مقیم در فرانسه، با اشاره به این که این روند رو به رشد دلایل مختلفی می تواند داشته باشد گفت:« افزایش فقر در کشوری که نفت دارد و ثروتمند است به نحوه اداره حکومت باز می گردد.»

این نویسنده همچنین معتقد است که، در کشوری که حکومت خطوط اصلی را تعیین می کند و شهروندان در آن هیچ قدرتی ندارند  نمی توان در بررسی معضلات اجتماعی، حکومت را از تحلیل مسائل، جدا کنیم.

 او همچنین اشاره دارد به این که آمارهایی که مسئولان جمهوری اسلامی در خصوص اعتیاد، فحشاء، فقرومیزان مصرف الکل درایران اعلام می کنند، منظره تاریکی از جامعه ایرانی به تصویر می کشد که نشان دهنده دوگانگی حیات اجتماعی، سیاسی و فردی در این کشور است.

این پژوهشگر معتقد است که، وقتی در جامعه ای شهروندانش بی قدرت می شوند به ناچار از واقعیت های اجتماعی فرار می کنند و به الکل یا مواد مخدر پناه می برند.

"مجید محمدی"جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم آمریکا اما ریشه اصلی امار روند رو به رشد مشکلات اجتماعی در ایران در بیکاری می داند و می گوید:«بیکاری ریشه اصلی مشکلات موجود اجتماعی در این محسوب می شود.»

این جامعه شناس اشتغال را به چهار گروه تقسیم بندی کرده و می گوید:« جامعه ایرانی از انواع اشتغال محروم است به خصوص، اشتغال مولد یا معنی داریعنی اشتغال بدون تبعیض و غیر دولتی و هین طوراشتغال معنی دار که به زندگی افراد معنی بدهد که نخواهد با اعتیاد زندگی خود را پر کنند ویا اشتغال بدون تبعیض که بدون گزینش ایدئولوژیک و محافل خویشاوندی بتوانند به شغل دست پیدا کنند و مهم تر از همه اشتغال غیر دولتی است که بر اساس هزینه و فایده شکل گرفته باشد.»

این جامعه شناس تاکید می کند که اگر مردم د رایران دارای شغل معنی دار باشند خیلی از مشکلات اجتماعی کاهش پیدا می کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید