نگاهی به کتاب "محمدرضا پهلوی، آخرین شاهنشاه" همزمان با انتشار آن در اروپا و آمریکا

صدا ۱۱:۳۵

 دومین کتاب مشترک دکترهوشنگ نهاوندی و دکتر ایو بوماتی همکار وی در دانشگاه های فرانسه، تحت عنوان "محمدرضا پهلوی، آخرین شاهنشاه" ازسوی انتشارات "پِرَن" در ویترین کتابفروشی ها در فرانسه و آمریکا قرارگرفت.در آمریکا ترجمه فارسی این کتاب تقریباً همزمان توسط انتشارات شرکت کتاب عرضه شده است. 

تبلیغ بازرگانی

 دکترنهاوندی و دکتر ایو بوماتی* پس از کتاب قطور"شاه عباس" اکنون به تاریخ معاصرایران و در واقع به کالبد شکافی "انقلاب" اسلامی ایران و نقش عوامل داخلی، خارجی و به ویژه سیاست های اعمال شده از سوی پادشاه وقت ایران و دولت های پی در پی سال‌های دهه آخر سلطنت محمد رضا شاه پرداخته اند.
شاید بتوان گفت به سبب بیش از پنج دهه حضور دکترهوشنگ نهاوندی در مصادر مختلف امور اداری، دانشگاهی و سیاسی دوران پادشاهی پهلوی دوم، کتاب حاضر را، نگاهی همراه با تلخکامی از درون به نارسائی های دستگاه حکومتی وقت ایران و به ویژه "دخالت های دولت های بیگانه" به امور داخلی این کشور دانست. دکتر نهاوندی در کتاب های متعددی که در دوران اقامت مجدد در فرانسه تالیف و تدوین نموده، بر این اعتقاد پای فشرده است که آنچه که "نا رسائی های داخلی حکومت در آن دوران" نامیده می شود بدون دشواری چندانی قابل حل و فصل بود و مالاً اجتناب از آنچه که انقلاب نامیده شد ممکن بود، ولی سیاست های بین المللی، و احتمالاً کوتاهی پادشاه در رفع و رجوع قاطعانه آنها، روند اصلاح امور را تا وقوع رویداد های 57 متوقف ساخت و اوضاع به سوی شکست برنامه های نوسازی و بازسازی ایران حرکت کرد.
دکتر نهاوندی و دکتر ایو بوماتی در سال های اخیر طی سه کتاب از سه پادشاه نام آور ایران از صفویه تا پایان دوران سلطنت در ایران پرداخته اند که عبارتند از شاه عباس، نادرشاه و محمد رضا شاه پهلوی. هنوز کتاب سرنوشت و سرگذشت نادرشاه به چاپ نرسیده است، ولی کتاب سوم یعنی سرنوشت و سرگذشت ایران و محمد رضا شاه هم اکنون در دسترس ایرانیان و فرانسویان قرار دارد. به همین مناسبت، در گفت وگوئی با دکتر نهاوندی به کتاب "محمدرضا پهلوی، آخرین شاهنشاه" پرداختیم .
در آغاز گفت وگو با دکترنهاوندی، درباره کتاب، از وی پرسیدم دلیل انتخاب این سه پادشاه برای نمونه برداری از سرنوشت و سرگذشت تاریخ ایران پانصدساله اخیر ایران چه بوده است.

* Yves Bomati
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید