کتاب‌ها و اندیشه‌ها

" در کشور خداداد افغانستان"، روایتی ناشناخته از افغانستان اوایل قرن بیستم

: منتشر شده در

کتاب "در کشور خداداد افغانستان" شرح پنج سال اقامت یک افسر اتریشی در افغانستان، آشنایی، روابط نزدیک و مصاحبت او با درباریان و شاهزده امان الله، سفرهای او به مناطق مختلف افغانستان و زندانی شدنش به جرم شرکت در کودتای ناکام علیه دربار است.

ترجمه کتاب " در کشور خداداد افغانستان " را انتشارات فروغ در آلمان به بازار فرستاده.
ترجمه کتاب " در کشور خداداد افغانستان " را انتشارات فروغ در آلمان به بازار فرستاده.
تبلیغ بازرگانی

رخدادهای سیاسی و اجتماعی اوایل قرن بیستم که به پیدایش جنبش مشروطه، حصول استقلال افغانستان از بریتانیای کبیر در سال ١٩١٩و بعدتر سقوط دولت شاه امان الله منجر می گردد، فصل مهمی از تاریخ افغانستان معاصر را تشکیل میدهد.

اگرچه نویسندگان و مورخان افغان مانند فیض محمد کاتب، غلام محی الدین انیس، غلام محمد غبار و نویسندگان دیگر در آثار خود به این دوره توجه کرده و اسناد، منابع و روایت های دست اول از این رخدادها را ارائه کرده اند اما کمبود منابع متعدد و معتبر درباره این رخدادها هنوز هم در حیطه پژوهش های تاریخی درباره افغانستان همچنان محسوس است.

در همین رابطه، "رتبیل شامل آهنگ" و "روح الله یاسر"، دو تن از روزنامه نگاران و مترجمان افغان در آلمان به تازگی ترجمه کتابی را از زبان آلمانی منتشر کرده اند با نام "در کشور خداداد افغانستان، سفر نامه افسر اتریشی در سال‌های ١٩١۵ـ ١٩٢٠".

این کتاب که در ١٨ فصل و بیشتر از ٤٠٠ صفحه از سوی انتشارات فروغ در آلمان به بازار فرستاده شده، به قلم "ایمیل ریبیچکا"، یک افسر اتریشی نوشته شده است و روایت دست اولی است از وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان در آستانه استقلال از بریتانیا.

مترجمان در شناسنامه کوتاه "ایمیل ریبیچکا" در مقدمه کتاب نوشته اند که او در سال ١٩١٤ از سوی اتریش به جبهه جنگ علیه روس‌ها درشرق اروپا اعزام شده اما بعد از اسارت بدست نیروهای روسی، به اردوگاه اسیران جنگی در ترکستان تحت سلطه روس‌ها منتقل و سپس موفق شده است به افغانستان فرار کند.

کتاب "در کشور خداداد افغانستان" شرح پنج سال اقامت این افسر اتریشی در افغانستان، آشنایی، روابط نزدیک و مصاحبت او با درباریان و شاهزده امان‌الله، سفرهای او به مناطق مختلف افغانستان و زندانی شدنش به جرم شرکت در کودتای ناکام علیه دربار است.

نصیر مهرین، نویسنده و پژوهشگر مسایل تاریخی افغانستان در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه معتقد است که این کتاب شناخته نشده، «یکی از سرچشمه های دسترسی به فصل مهمی از تاریخ معاصر افغانستان» محسوب می شود.
 

نام کتاب: در کشور خداداد افغانستان، سفرنامه افسر اتریشی.
نویسنده : ایمیل ریبیچکا، ١٩٢٧، لیپزیک، آلمان.
مترجمان : رتبیل شامل آهنگ، روح الله یاسر.
محل چاپ : ٢٠١٤، انتشارات فروغ، آلمان.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید