مجازات اعدام ابزار کاهش جرم نیست

صدا ۰۷:۰۱
مجازات اعدام ابزار کاهش جرم نیست
مجازات اعدام ابزار کاهش جرم نیست

یازده زندانی متهم به قتل سحرگاۀ روز چهارشنبه ٢٠ خرداد در زندان رجائی شهر به چوبۀ دار آویخته شدند. یک زندانی دیگر در زندان قزوین، متهم دیگری در زندان اردبیل و دیگر فردی در شیراز در سه روز اخیر اعدام شدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشر، تنها در روز دوشنبۀ گذشته، نفر در ایران اعدام گردیده اند. این چنین، شمار اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال، یعنی در کمتر از سه ماه، به ٨٥ تن می رسد.

تبلیغ بازرگانی

در هفته‌های اخیر دستکم ٢٦ زندانی در زندان‌های قزل حصار کرج، کرمان و شیراز، برای اجرای حکم اعدام، به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.

موج فزایندۀ اعدام ها در ایران نگرانی‌های شدید سازمان‌های دفاع از حقوق بشر را بر انگیخته است. "محمود امیری مقدم"، سخنگوی "سازمان حقوق بشر ایران" است که مقر اصلی آن در نروژ قرار دارد. وی هم اینک در کنگرۀ منطقه ای آسیا که توسط سازمان "با هم علیۀ اعدام" در مالزی برگزار شده است، شرکت دارد و نسبت به موقعیت زندان قزل حصار ابراز نگرانی می کند.
بگفتۀ وی هدف از صدور احکام اعدام در ایران، بر خلاف آنچه مقامات ایرانی می گویند، مبارزه با وقوع جرم نیست بلکه ابزاری برای بر قراری ارعاب و پیشگیری از اعتراض و بیان ناخرسندی از سوی ایرانیان است.

از دیدگاه نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر، در زمینۀ تداوم صدور حکم اعدام، بر خلاف برخی اظهارات و تصورات تفاوتی میان مواضع دولت و قوۀ قضائی وجود ندارد و نظام جمهوری اسلامی در تمامیت خود از احکام اعدام حمایت می‌کند.
در همین حال، سکوت جامعه جهانی در این زمینه، هرچند البته سبب صدور احکام اعدام نیست، اما می تواند بر تداوم اجرای آن اثر بگذارد. از همین رو، سازمان‌های حقوق بشر خواستار واکنش جامعۀ جهانی نسبت به احکام اعدام هستند.

تجربۀ کلیۀ کشورها نشان می دهد که مجازات اعدام هرگز موجب کاهش جرائم نشده است.

صدا و سکوت - فایل‌صوتی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید