لائیسیته و تبعیض La laïcité n’empêche pas la discrimination

صدا ۰۷:۴۰
DR

تبعیض در حق جوانان مسلمان تبار فرانسوی رفته رفته شکافی در جامعۀ فرانسه پدید می‌آورد که می‌تواند به بحران‌های اجتماعی پیش‌‌بینی ناپذیر بینجامد. بسیاری از این جوانان از هر نظر سزاوار ورود به دنیای کار و اشتغال در این کشورند، اما چون اصل و نسب مسلمانی و قیافۀ خاور میانه‌ای دارند، بیشتر وقت‌ها کوشش‌هاشان برای یافتن کار به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

تبلیغ بازرگانی

شنوندگان عزیز، سلام !
Chers auditeurs bonsoir

در فرانسه، برخلاف ایالات متحد امریکا و بعضی دیگر از کشورهای غربی، رئیس جمهوری هنگام به دست گرفتن زمام امور کشور به کتاب مقدس سوگند یاد نمی‌کند. زیرا بر پایۀ اصل جدایی دولت از دین که زیر عنوان لائیسیته و گاه سکولاریسم از آن یاد می‌کنند، دولت نباید در اعتقادات دینی مردم دخالت کند و دینی را بر دین‌های دیگر ترجیح دهد. اما این ظاهر قضیه است. لائیسیتۀ فرانسوی که نتیجۀ ناگزیر جنگ‌های دینی در این کشور بود، سخت متناقض است. دولت، به رغم بی‌طرفی‌اش در امر دین، دهه‌هاست که به گونه‌ای عهده دار تأمین بخش عمدۀ هزینۀ مدارس مذهبیِ کاتولیک است.

Les Français ont tendance à exalter leur système laïc comme le modèle le plus neutre et le plus tolérant du monde. Théoriquement parlant, ce système est censé respecter toutes les croyances en n’en favorisant aucune. Mais la réalité est différente. On sait que depuis l’instauration de la laïcité, les écoles confessionnelles catholiques reçoivent des subventions publiques. De plus, la fermeture de l’école un jour par semaine pour le consacrer initialement à l’enseignement de la foi et de la morale chrétiennes est sans doute incompatible avec la laïcité

اگرچه دولت به صورت رسمی به مدارس دینی یارانه نمی‌‌دهد، اما همه می‌دانند که از راه‌های گوناگون بخش مهمی از هزینۀ مدارس خصوصی کاتولیک را تأمین می‌کند. منتقدان این سیاست یک بام و دو هوا معتقدند که کمک‌های دولت لائیک فرانسه به مدارس دینی کاتولیک، نوعی باج دادن است. دولت نه تنها بخشی از بودجۀ آموزش و پروش را صرف این مدارس می‌کند، بلکه سهمی از بودجۀ شهرداری‌ها نیز به این مدارس اختصاص دارد. و چون این پول‌ها از کیسۀ مالیات ‌دهندگان پرداخت می‌شود، گروه‌هایی از مسلمانان نیز خود را محق می‌دانند که برای ایجاد مدارس دینی اسلامی از دولت درخواست کمک کنند.

On sait que les établissements privés catholiques déjà existants sont massivement financés par les contribuables. 97% d’entre eux reçoivent des aides publiques. Le paiement de leurs enseignants et de leur formation est assuré par le budget de l’Education Nationale et le paiement de l’ensemble de leurs frais pédagogiques et de fonctionnement (entretien, chauffage, électricité, mobilier…) par les collectivités territoriales et dans certains cas par la participation aux investissements immobiliers

با توجه به اینکه مسلمانان نزدیک به ده درصد جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهند و مانند همۀ شهروندان فرانسوی مالیات می‌پردازند، گروه‌هایی از آنان برتر شمردن آشکار دین کاتولیک را در این کشور به نوعی تبعیض در حق خود می‌دانند. البته شمار بسیاری از کسانی که در فرانسه مسلمان شمرده می‌شوند، یا اصلاً ایمان دینی ندارند و یا به آداب و مناسک مسلمانی عمل نمی‌کنند، اما آن گروه از معتقدان مسلمان که پایبند واجبات دینی‌اند، خواهان برابری حقوق با پیروان دین‌های دیگر اند.

Selon le principe de laïcité, la religion est en définitive une opinion ou de préférence une croyance personnelle comme les autres. Il ne faut donc pas qu’il y ait dans le pays un traitement particulier réservé à une quelconque religion. Pourtant, la laïcité ne s’applique pas équitablement aux populations issues des pays musulmans

اما جدا از مشکلاتی که سال‌هاست حضور دین اسلام در فضای عمومی جامعۀ فرانسه ایجاد کرده و بحث و جدل‌هایی که رفتار مؤمنان مسلمان برانگیخته، مشکل اساسی‌تری نیز پدید آمده که جامعۀ فرانسه در گشودن آن درمانده است، و آن مشکل تبعیض در حق جوانانی است که در خانواده‌های مسلمانِ این کشور زاده شده‌اند. این تبعیض به درجۀ بسیار نگران کننده‌ای رسیده است. بسیاری از این جوانان از هر نظر سزاوار ورود به دنیای کار و اشتغال در این کشورند، اما چون اصل و نسب مسلمانی و قیافۀ خاور میانه‌ای دارند، بیشتر وقت‌ها کوشش‌هاشان برای یافتن کار به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

On peut comprendre les restrictions qu’on impose à la pratique de l’islam dans l’espace public pour qu’elle soit conforme à la laïcité. Mais que faire contre la discrimination professionnelle subie par les jeunes générations d’origine ou de confession musulmane, qui montre les limites et les insuffisances de cette laïcité

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تبعیض در حق جوانان مسلمان تبار فرانسوی رفته رفته شکافی در جامعۀ فرانسه پدید می‌آورد که می‌تواند به بحران‌های اجتماعی پیش‌‌بینی ناپذیر بینجامد. بسیاری از پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و مسئولان سیاسی خواهان کاربست عادلانۀ ضابطه‌های حقوقی و مجازات عاملان تبعیض هستند و معتقدند که فرانسویان باید پیش‌داوری‌های خود را دربارۀ دیگران کنار بگذارند و با نگاه عقلانی‌تری به جهان امروز و واقعیت جامعۀ خود بنگرند.

Selon Thomas Piketty, économiste français, il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour faire appliquer le droit et punir la discrimination. Les grands récits nationaux et le conservatisme ambiant ne doivent pas conduire à une panne d’imagination ou d’action

شاد و خرم باشید!

Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité
Et j’espère vous retrouver dans la prochaine émission

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید