گزارش از نمایشگاه جهانی "اسمارت اندوستریز/کارخانه‌های هوشمند"

صدا ۰۸:۰۰
RFI / Persan

نمايشگاه اسمارت ايندوستريز (كارخانه‌های هوشمند) با هدف اشنا ساختن صاحبان مشاغل با كارخانجات هوشمند در آينده ای نزديك، در روزهاى ١۵ تا ١٧ سپتامبر، برابر با ٢۴ تا ٢۶ شهريور در محل نمايشگاههاى بين المللى در پاريس برگزار شد.

تبلیغ بازرگانی

در نمايشگاه اسمارت ايندوستريز (كارخانه‌های هوشمند)، ١۵٠ واحد توليدى در مساحتى به وسعت ۴ هزار متر مربع طرح ها و محصولات هوشمند خود را به مدت سه روز به نمايش گذاردند.

بيش از سه هزار تن از صاحبان صنايع و نمايندگان شركت‌هاى بزرگ و كوچك توليدى از غالب كشورهاى جهان از اين نمايشگاه بازديد نمودند.

نمايشگاه اسمارت ايندوستريز (كارخانه‌های هوشمند) ، شامل بخشهاى مختلف معرفی محصولات هوشمند، برگزاری سمينارها و كارگاههاى معرفی محصولات هوشمند بود.

جذب جوانان فارغ التحصیل در رشته هاى صنعتى و انفورماتیکی جوياى كار از جمله ديگر اهداف اين نمايشگاه بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید