پناه‌جویان: مهمانان ناخوانده Les réfugiés : un accueil mitigé

صدا ۰۸:۳۴

57 درصد فرانسوی‌ها، حتی برخی از سرشناس‌ترین روشنفکران چپ‌گرای فرانسوی چندان رغبتی به پذیرش پناه‌جویان ندارند. میشل اُنفره، محبوب‌ترین فیلسوف فرانسوی، انتشار تصویر کودکِ غرق شدۀ سوری را اقدامی حساب شده برای برانگیختن احساسات اروپاییان می‌داند و از دولت فرانسه می‌خواهد که در درجۀ اول به ورشکستگی دهقانان، بیکاری درازآهنگ میلیون‌ها فرانسوی که در میانشان بسیارند جوانانی که چندین دیپلم تحصیلات عالی دارند، به زنان بیکار بی‌سرپرست و به انبوه بازنشستگان با چِندِرغاز حقوق ماهانه بیندیشد

تبلیغ بازرگانی

شنوندگان عزیز، سلام !
Chers auditeurs bonsoir

به دنبال انتشارِ اینترنتیِ تصویرِ پیکرِ بی‌جانِ پسربچۀ کُردِ سوریِ غرق شده در مدیترانه، بعضی از رهبران اروپایی با پناه‌جویان اظهار همدردی کردند و خواهان پذیرش شماری از آنان در کشورهای خود شدند. در پی اعلام این خبر، ده‌‌ها هزار پناه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جو بی‌درنگ به اروپا روی آوردند. اما به نظر می‌رسد در بیشتر کشورهای اروپایی مردم چندان رغبتی به پذیرش آنان ندارند. در فرانسه حتی بعضی از سرشناس‌ترین و محبوب‌ترین روشنفکران با ورود انبوه پناه‌جویان به این کشور به گونه‌‌ای مخالفت می‌کنند. برای مثال، میشل اُنفره، فیلسوف فرانسوی، که چندی پیش برنامه‌ای به دیدگاه‌های فلسفی او اختصاص داده بودم، کشورش را از نظر اقتصادی آمادۀ پذیرش پناه‌جو نمی‌داند.

Les Français sont majoritairement opposés à l’accueil des migrants et des réfugiés. Les sondages récemment réalisés par l’Institut français de l’opinion publique montrent que seuls 43% d’entre eux seraient favorables à l’accueil d’une partie des réfugiés notamment en provenance de Syrie. Une autre enquête d’opinion réalisée par BFMTV confirme ce résultat. Cette opposition atteint 56% chez les Français âgés de 18 à 24 ans, et jusqu’à 63% chez ceux âgés de 35 à 49 ans. Cependant, parmi les plus de 65 ans, 62% seraient favorables à cette initiative

میشل اُنفره در مصاحبه‌ای که ماه گذشته با فیگارو، یکی از روزنامه‌های دست راستی فرانسه، کرده، به دو نکته دربارۀ روی آوردن ناگهانیِ انبوه پناه‌جویان به اروپا اشاره کرده است. یکی به ماجرای انتشار تصویر پسربچۀ غرق شده و دیگری به وضع ناگوار زندگی بسیاری از فرانسویان. در بارۀ تصویر کودک کُردِ سوری گفته است که ما نمی‌دانیم عکاس با چه نیّتی آن را منتشر کرده است. از سوی دیگر، یک عکس پیامی را به بیننده می‌رساند که منتشرکننده‌اش در زیر یا بر بالای آن نوشته است. این فیلسوف چپ‌گرا مسئولیت وضع بد بیشتر فرانسویان را نیز در درجۀ نخست به گردن احزاب چپ به ویژه حزب سوسیالیست انداخته است.

Un des enseignements les plus intéressants de ces enquêtes est que les deux tiers des professions libérales et des cadres supérieurs sont favorables à l’accueil. En revanche, seulement un tiers des employés et ouvriers est pour. Selon Jérôme Fourquet de l’institut de sondages IFOP, les questions sur le potentiel économique de la France, son modèle d’intégration et la menace sécuritaire sont des freins extrêmement puissants. Par son appel en faveur des migrants, même le pape François n’a pas réussi à vaincre complètement les réticences

میشل اُنفره در مصاحبه‌اش با فیگارو به ورشکستگی دهقانان، بیکاری درازآهنگ میلیون‌ها فرانسوی که در میانشان بسیارند جوانانی که چندین دیپلم تحصیلات عالی دارند، به زنان بیکار بی‌سرپرست و به انبوه بازنشستگان با چِندِرغاز حقوق ماهانه اشاره کرده و گفته است که اینان به درستی می‌پرسند: جمهوری فرانسه در این میان برای بهبود زندگی ما چه می‌کند؟ آنگاه افزوده است: در این پرسش نه زنندگی نهفته است و نه بیگانه هراسی. جمهوری نباید به رنج و درد خودی‌هایش بی‌اعتنا بماند. سخنان این فیلسوف فرانسوی واکنش‌های تندی در میان روزنامه ‌نگاران و سیاست‌مداران چپ برانگیخته است. لوران ژُفْرَن، روزنامه‌نگار لیبراسیون، در یک بررسی تطبیقی، سخنان او را همگامی با دیدگاه‌های حزب راست افراطی دانسته است.

L’appel du pape a certes fait infléchir la tendance chez les catholiques pratiquants dont près de 6 sur 10 l’approuvent. Mais chez les catholiques non pratiquants 60% ne sont pas d’accord. Ce sont eux qui vont s’inquiéter, nous dit le sondeur, de voir transformer en mosquées les églises où ils ne mettent plus les pieds. Mais les catholiques, qu’ils soient pratiquants ou non, sont des Français comme les autres. Ils sont soumis, reconnaît Jérôme Fourquet, aux mêmes images qui donnent l’impression que des marées humaines déferlent sur l’Europe

حقیقت این است که میشل اُنفره در پاسخ به پرسش‌های فیگارو سخنان دوپهلویی بر زبان رانده است که شنیدن آن‌ها از دهان یک فیلسوف چپ‌گرا دور از انتظار است. برای مثال، گفته است: امروز مذهب مختار، مذهب لحظه‌هاست که تاریخ را به زباله ‌دان می‌‌‌افکند. رسانه‌ها دنباله رو این مذهب اند. در این مذهب، تاریخ و جمعیت‌شناسی را دانش‌هایی ارتجاعی می‌دانند، زیرا واقعیت‌ها را چنان که هستند و یا چنان که بوده‌اند، بازگو می‌کنند. اگر یک جمعیت‌شناس به مطالعۀ میزان باروری در میان گروه‌های اجتماعی گوناگون بپردازد، او را پیش از آنکه آماری منتشر کند، به نژادپرستی متهم می‌‌کنند.

Les propos de Michel Onfray sur la photo de l’enfant kurde mort sur une plage de Turquie, ainsi que ses allusions à la souffrance d’un certain nombre de catégories sociales dont les causes seraient imputables à la présence des étrangers en France, ont suscité de vives réactions. Il faut bien admettre que ce philosophe populaire exprime à voix haute ce que pensent la plupart des Français. Plusieurs journalistes, aussi bien dans la presse que dans l’audiovisuel, ont réfuté ses argumentations. Mais il semble que les protagonistes de ce débat ont encore des choses à dire

لوران ژُفْرَن در مقاله‌ای که در رد سخنان میشل اُنْفره نوشته، به چند نکتۀ مهم اشاره کرده است از جمله اینکه فیلسوف فرانسوی هنگامی که از مردم فرانسه سخن می‌گوید، فراموش می‌کند که فرانسوی‌های خارجی‌تبار نیز جزئی از مردم فرانسه هستند. درست است که بسیاری از فرانسوی‌ها، خارجی‌تباران را فرانسوی نمی‌دانند، اما از یک فیلسوف چپ‌گرا انتظار نمی‌رود که مانند آنان بیندیشد.

Par respect pour les Français d’origine étrangère et pour ne pas les stigmatiser, il faut éviter toute confusion. La crise des migrants à l’heure actuelle est une chose et les problèmes des Français toutes catégories confondues en est une autre

شاد و خرم باشید!

Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité
Et j’espère vous retrouver dans la prochaine émission

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید