ناظران

"انقلاب تبسم": اعتراضی تاریخ‌ساز در افغانستان؟

صدا ۰۸:۰۳
DR

بیش از یک هفته است که از انتشار خبر شوکه کننده بریدن سر ٧ شهروند هزاره توسط شاخه‌ای از طالبان که قرابت زیادی با داعش در افغانستان دارد می‌گذرد. این حادثه تلخ منجر به راهپیمایی‌های گسترده در افغانستان شده است.

تبلیغ بازرگانی

چند روزی است که جای‌جای افغانستان شاهد اعتراضات گسترده‌ای است که تیغ آن به سوی دولت آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله است.

انتقادها، پیرامون اهمال دولت کابل برای حفظ امنیت شهروندان افغانستان به‌خصوص هزاره‌هایی است که طی ماه‌های اخیر مدام توسط طالبان به گروگان گرفته می‌شوند و هر از چند گاهی به قتل می‌رسند. راهپیمایی‌هایی که به گفته کنشگران افغانستانی در تاریخ معاصر افغانستان بی‌نظیر بوده است.

با اینکه تمامی قربانیان هزاره هستند اما راهپیمایی‌ها بسیار بزرگی در کابل، هرات و بلخ برگزار شدند و تمامی اقلیت‌های قومی در آن مشارکت داشتند: تاجیک، ازبک و پشتو.

در این رابطه گفتگویی انجام دادیم به آقای شفیق شرق، استاد دانشگاه در افغانستان.

آقای شفیق شرق در این رابطه می‌گوید: «شاید برای اولین بار در تاریخ افغانستان راهپیمایی عظیمی در این کشور در چند شهر رخ داد، که عکس هیچ‌یک از رهبران تاریخی و قومی در دست هیچ‌کس نبود و مردم هیچ شعار قومی در آن سر ندادند.»

آقای شرق تأکید می‌کند نسل جوان افغانستان از رهبران سنتی این کشور قطع امید کرده‌اند و روشنفکران و جوانان در حال به‌دست گرفتن ابتکار عمل و رهبری در افغانستان هستند.

برای شنیدن مشروح مجله رادیویی ناظران به فایل صوتی برنامه مراجعه کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید