زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

نشست جهانی آب و هوایی پاریس: تغییرات آب و هوایی، تروریسم و اقتصاد

صدا ۲۲:۵۵
Reuters

پاريس از ماهها قبل برای برگزارى بيست و يكمين نشست جهاني تغييرات آب و هوايی سازمان ملل آماده مى شد اما دو هفته پيش از آغاز اين نشست جهانى، پايتخت فرانسه با يك سلسله عمليات تروريستى درگير شد. این عملیات تروریستی كه به كشته و مجروح شدن صدهاتن انجاميد، گمانه‌زنی‌ها بر سر احتمال لغو نشست جهانی آب و هوایی پاریس را نیز در افکار عمومی موجب شد.

تبلیغ بازرگانی

نخستين پرسشى كه بی‌درنگ پس از اين حملات مرگبار مطرح شد، اینگونه بود که آيا نشست جهانى آب و هوايى موسوم به كاپ ٢١ با وجود تهديدات امنيتى برگزار خواهد شد؟
ساعاتى پس از اين رويدادهاى تروريستى مرگبار، لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه كه نقشى عمده در آماده سازى پاريس براى برگزارى اين نشست از ماهها قبل برعهده داشته و ايفا كرده است، در وين و در حاشيه نشست بحران سوريه گفت كاپ ٢١ زير تدابير شديدتر امنيتى برگزار مى شود زيرا اين نشستى مهم و ويژه است كه براى اتخاذ تصميمات جدى در برابر بحران‌هاى آب و هوايى برگزار مى شود.

پيشتر اعلام شده بود نشست تغییرات آب و هوایی با حضور كمتر از يكصد تن از رهبران جهان برگزار مى شود اما در پی رخدادهای مرگبار پاریس، شمار رهبران جهانى هم كه بر حضور در نشست كاپ ٢١ به منظور اتحاد جهانی تاكيد داشتند به حدود ١۵٠ كشور افزايش يافت.

آيا يك اتحاد جهانى در برابر مبارزه با تغييرات آب و هوايی مى تواند جهان را نيز در برابر تهديدات تروريستى متحد نمايد؟
آيا واكنش مناسب در برابر تهديدات محيط زيستي و تغييرات آب و هوايي زمينه ساز براي برقراری صلح در برابر تهديدات تروريستی در جهان نیز می باشد؟
چگونه و از چه روشهايي برقراری ارتباط میان واكنش مناسب در برابر تهديدات ناشی از تغييرات آب و هوايي و برقراری صلح و تهديدات ناشی از تروريسم جهاني امکانپذیر است؟
چه آينده‌ای را مي توان برای اين نشست پيش بيني نمود؟

برای یافتن پاسخ‌های این پرسش‌ها، در این شماره از میزگرد رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها با ناصر کرمی، استاد تغییرات آب و هوایی در برگن نروژ، هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج نظامی کینگستون کانادا و شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس همراه می شویم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید