گزارش هفته

گزارشی ازاقلیم و شرایط زیست-محیطی تاجیکستان

: منتشر شده در

با وجودی که تاجیکستان سهم بسیار ناچیزی در گسیل گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین دارد، آثار زیان بار گرمایش زمین، چالش های عمده ای برای این سرزمین ایجاد کرده است. تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای جهان که از سوی برنامه نمونه سازمان ملل برای بررسی تعادل زیست-محیطی برگزیده شده، بیش از ٩٠ درصد انرژی مصرفی خود را از منابع سدهای آبی تأمین می کند، و میزان گسیل گازهای گلخانه ای آن ۸٠ برابر کمتر از میزان گسیل گازهای گلخانه ای درکشوری مانند ایران است.

تبلیغ بازرگانی

تاجیکستان در قلب آسیای میانه، سرزمینی کوهستانی و پر آب است، 93 درصد آن راکوهستانهای بلند رشته کوه های تیان شان، حصار و پامیر پوشانده و نزدیک به 50 درصد آن در بلندی بیش از 3 هزار متر از سطح دریا قرار گرفته است. تاجیکستان دارای منابع آب فراوان است. بیش از 60 درصد منابع آب شیرین آسیای مرکزی که از یخچالهای طبیعی این منطقه سرچشمه میگیرند، در این اقلیم قرار دارند. 947 رودخانه بزرگ و کوچک تاجیکستان، از جمله سیر دریا، آمو دریا و زرافشان با بیش از 28 هزار کیلومتر طول، سرزمینی به وسعت 143 هزار کیلو متر مربع را آ بیاری می کنند و شرایط بسیار مساعدی برای کشاورزی و دامپروری در این سرزمین فراهم می کنند.

وجود یخچالهای بزرگ طبیعی در کوهستان های این اقلیم و همچنین، وجود رودخانه های فراون به تاجیکستان اجازه داده تا با توسعه سد های آبی ، بیش از 90 در صد انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند. میزان گسیل گازهای گلخانه ای این اقلیم که از نظر مقدار کل و مقدار سرانه، یکی از کمترین مقادیر گسیل اینگونه گازها در بین 195 کشور جهان است.

مقدار گسیل گازهای گلخانه ای تاجیکستان که در سند معروف به "آی ان دی سی" این کشور به نشست تغییرات آب و هوایی پاریس ارائه شده، در حدود 0.02 در صد است. در مقام مقایسه، میزان گسیل گازهای گلخانه ای تاجیکستان 80 برابر کمتر از میزان گسیل این گازها در ایران است. این در حالی است که جمعیت تاجیکستان هم اکنون از مرز 8 میلیون تن گذشته است.

با وجودی که تاجیکستان کمترین سهم را در جهان در گسیل گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین دارد، اما، این اقلیم از آثار زیان بار آن در امان نبوده است. در سال های اخیر پدیده هایی همچون بادهای غبار آلود، موسوم به چنگ افغان، ذوب شدن شدید یخچال ها و آلودگی یخ ها بر اثر این غبارها، خیزش زمین، سیل های متعدد و کاهش شدید آب دریاچه های مصنوعی پشت سدها در فصول گرما، اقلیم تاجیکستان را با چالش های بزرگ تغییرات آب و هوایی روبرو ساخته است.

شریف همدم پور سردبیر روزنامه تاجیکستان، پدیده های نو ظهور آب و هوایی در این کشور را محصول عوامل بیرونی سیاسی کشورهای آسیای مرکزی، خصوصاً ازبکستان میداند. او به کارشکنی های ازبکستان در خصوص اتمام کار ساختمان بزرگ ترین سد آبی تاجیکستان، یعنی سد "راغون" اشاره می کند. شریف همدم پور میگوید، در فقدان به کارگیری این سد، تاجیکستان ناگزیر از استفاده از نیروگاه های حراراتی است که با زغال سنگ( به زبان فارسی تاجیکی، انگِشت) کار می کنند.استفاده از نیرو گاههای حرارتی زغال سنگ موجب آسیب های زیست-محیطی شده و خصوصاً بر روی یخچال های طبیعی این اقلیم تأثیرات منفی دارد...

تاجیکستان که از نظر میزان در آمد سرانه، یکی از کشورهای کم درآمد جهان محسوب میشود، کشوری که برای بیرون آمدن از فقر، نیاز به توسعه اقتصادی دارد. زمینه های این توسعه با پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی آماده شده است. سرزمین تاجیکستان همچنین عوامل بالقوه زیادی از نقطه نظر اقلیمی و معادن برای توسعه اقتصادی بهینه دارد. روند توسعه اقتصادی میتواند در زمینه های کشاورزی، دامپروری، معدن، صنعت و بخش سرویس انجام پذیرد. این توسعه در یک افق 15 ساله نیازمند افزایش شدید منابع انرژی است. توسعه اقتصادی تاجیکستان، ضرورت دوبرابر شدن منابع تأمین انرژی این کشور را اجتناب ناپذیر می کند. در همین حال، دولت تاجیکستان در سند "آی ان دی سی" که در نشست پاریس ارائه شده است، استراتژی توسعه انرژی های پاکیزه و پایدار را برگزیده است.
تاجیکستان چگونه میتواند انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند؟ منابع مالی تأمین توسعه انرژی را چگونه فراهم خواهد کرد؟

شریف همدم پور میگوید، توسعه در زمینه های مختلف اقتصادی در تاجیکستان به دلیل توسعه منابع انرژی کند پیش میرود. او دوباره بر نقش مخرب کشور ازبکستان در این زمینه تأکید می کند. شریف همدم پور میگوید با توجه به اینکه 85 درصد کار نیروگاه آبی "راغون" تمام شده، اما به دلیل مشکلاتی که ازبکستان همواره ایجاد می کند، کار پایان دادن به این نیروگاه بزرگ با مشکل روبرو شده است. او میگوید، با تکمیل کار نیروگاه راغون، تاجیکستان نه تنها انرژی مورد نیاز خود را برای توسعه اقتصادی تأمین می کند، بلکه میتواند در کوتاه مدت برق مازاد بر مصرف خود را به کشورهای همسایه صادر کند...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید