برنامه دو زبانه

آیندۀ کردستان عراق L’avenir du Kurdistan irakien

صدا ۱۰:۴۴
DR

کردهای عراق با بی‌صبری در انتظار اعلام استقلال و رسمیت یافتن کشورشان در جهان اند. کشورهای منطقه با توجه به مصلحت‌های ملی‌شان سرانجام به ضرورت و سودمندی تشکیل کشور مستقل کرد در شمال عراق پی خواهند برد.

تبلیغ بازرگانی

شنوندگان عزیز، سلام !
Chers auditeurs bonsoir

هراس بعضی از کشورهای خاور میانه به ویژه ایران از استقلال کردهای عراق و تشکیل کشور مستقل کرد در شمال آن کشور از چیست؟ از نظر برخی از تحلیل‌گران و کارشناسان اوضاع منطقه، این هراس بیهوده است. زیرا کردهای عراق مدت‌هاست از خودمختاریِ اقتصادی، نظامی، سیاسی، اداری، آموزشی و فرهنگی برخوردارند و اکنون با بی‌صبری در انتظار اعلام استقلال و رسمیت یافتن کشورشان در جهان اند. کردستان عراق دیری است با بیشتر کشورها به ویژه کشورهای هم‌جوار روابط کم و بیش دیپلماتیک دارد. جدا از کردهای عراق بسیاری از کرد‌های دیگر از جمله احزاب و گروه‌های سیاسی کردِ ایران نیز از استقلال کردستان عراق پشتیبانی می‌کنند. ایالات متحد امریکا و اتحادیۀ اروپا که به تمامیت ارضی عراق دلبسته اند، به طبع با جدا شدن کرد‌ها از آن کشور مخالف اند، اما تحلیل گرانی معتقدند که آن‌ها نیز دیر یا زود به اهمیت و ضرورت استقلال کردستان عراق پی خواهند برد.

Deux visions s’opposent sur l’indépendance du Kurdistan irakien. Selon l’une, elle est inéluctable et d’une certaine manière utile pour la paix régionale, pour l’autre prématurée voire dangereuse. Pour la première, la quasi-indépendance du Kurdistan irakien, une réalité depuis plusieurs décennies, ne peut que déboucher sur l’indépendance tant espérée par les Kurdes. Elle mettrait fin à la frustration séculaire de ce peuple et contribuerait par là-même à une certaine stabilité de la région. La vision adverse a une autre argumentation. Selon elle, un divorce à l’amiable à l’instar de la Tchécoslovaquie ne peut être envisageable, car il n’y a pas de frontière admise entre la région autonome kurde et le reste de l’Irak. La guerre serait donc inévitable

مدافعان و مخالفان استقلال کردستان عراق بُرهان آوری‌هاشان را بر واقعیت‌هایی انکارناپذیر استوار می‌کنند. آنچه به طور کلی طرفداران استقلال می‌گویند این است که تشکیل کشور مستقل کردستان عراق، از سویی به تلخکامی درازآهنگ کردها پایان خواهد داد و از سوی دیگر، در جهت آرامش و ثبات منطقه خواهد بود. شکی نیست که کشورهای منطقه در برابر دولت مستقل کرد ناگزیر خواهند شد رفتارشان را با کردها تغییر دهند و برای حل مسئلۀ کرد به راه‌ حل‌های سیاسی روی آورند. به عبارت دیگر، دولت کُرد میانجی حل مشکل کردها در کشورهای منطقه خواهد شد. اما مخالفان استقلال اساساً بر دشواری‌ها و خطرهای احتمالی آن انگشت می‌نهند. نخستین دلیلی که آنان برای مخالفت خود می‌آورند این است که چون فضای دموکراتیک بر منطقه به ویژه بر عراق حاکم نیست، جدایی مسالمت آمیز، چنان که در چکسلواکی دیدیم، ناممکن است. از همین رو، جدا شدن کردها از عراق به یقین با جنگ و خونریزی همراه خواهد بود.

Pour les partisans de l’indépendance du Kurdistan irakien, l’attitude des Etats-Unis à ce sujet révèle une incohérence. Car après tout, ce sont eux qui ont jeté les assises d’un Kurdistan autonome à partir de 1991. Comment peut-on à la fois contribuer à la fragmentation d’un pays et se montrer par la suite attaché à son intégrité territoriale ? Le processus sans frein de morcellement de l’Irak finira par écarter les hésitations des Américains. Quant aux partisans du contre, ils mettent en avant le manque de moyens des Occidentaux pour protéger un Kurdistan indépendant contre l’Etat islamique ou d’autres formations hostiles aux Kurdes. De plus, l’unité politique au sein du Kurdistan fait cruellement défaut. Un Kurdistan militairement fort et politiquement uni se fait donc attendre

مدافعان استقلال معتقدند که کشورهای منطقه با توجه به مصلحت‌های ملی‌شان سرانجام به سودمندی تشکیل کشور مستقل کرد در شمال عراق پی خواهند برد. با برطرف شدن دودلی آن‌ها، قدرت‌های غربی نیز در سیاست‌هاشان نسبت به کردها تجدید نظر خواهند کرد. دو مانع اساسیِ استقلال در حال حاضر یعنی همجواری با گروه دولت اسلامی و کاهش بهای نفت که هردو به زیان کردها تمام شده اند، دیر یا زود برطرف خواهند شد. بنابراین، همۀ دولت‌هایی که به ثبات منطقه می‌اندیشند باید، هریک به سهم خود، زمینه را از هم اکنون برای استقلال کردستان عراق فراهم آورند. از نظر مخالفان استقلال، تا زمانی که کردها نتوانند ارتشی منظم و کم و بیش نیرومند پدید آورند و در باب مسائل اساسی به نوعی وحدت سیاسی برسند، سخن گفتن از استقلال بیهوده است. در اوت 2014 داعش تا حومۀ اَربیل پیشروی کرد و اگر بمباران‌های ایران و سپس غربی‌ها نبود به پیشروی اش ادامه می داد. از نظر سیاسی نیز همین بس که مجلس ملی کردستان عراق که در آغاز کارساز بود، اکنون به نهادی بی‌مصرف تبدیل شده است و رئیس آن را مسعود بارزانی از اربیل بیرون رانده است.

Le gouvernement de Bagdad est hostile à la séparation du Kurdistan. Au lendemain de la proclamation de l’indépendance, nous disent les tenants du contre, la ligne de front entre le Kurdistan et l’Irak serait indéfendable face à l’armée irakienne appuyée par les milices chiites et encadrée par l’Iran. Les partisans du pour estiment, quant à eux, que les Kurdes ont acquis la maturité nécessaire pour gouverner un Etat indépendant et assurer sa protection. Et la communauté internationale, une fois persuadée de la pertinence d’un tel Etat, pourra et devra apporter son aide. En outre, pour garantir sa sécurité, le Kurdistan indépendant signera aussitôt des traités d’alliance avec les Etats amis

نمایندگان سیاسی کردهای ایران روی هم رفته از استقلال کردستان عراق دفاع می‌کنند و در عین حال اطمینان می‌دهند که در پی تقلید از آن نیستند و هرگز قصد جدایی از ایران را ندارند. بیشتر احزاب و جریان‌های سیاسی ایران نیز با استقلال کردستان عراق موافق اند. ملی‌گرایان ایرانی معتقدند که کرد‌های ایران سخت به ایران دلبسته‌اند و از هر ایرانی ایرانی‌ترند. نباید ایران را با عراق مقایسه کرد. عراق کشوری ساختگی است و کردها با اقوام دیگر عراقی نه از نظر قومی و نه از نظر زبانی سنخیّتی ندارند. زبان‌های کردی از خانوادۀ زبان‌های ایرانی اند و اگر روزی نظامی دموکراتیک و ملی در ایران حاکم شود، کردها پیش از همه به خواسته‌های سیاسی و فرهنگی‌شان دست خواهند یافت.

L’Iran n’entrera pas en guerre contre le Kurdistan irakien, nous assurent les nationalistes iraniens. La République islamique a secouru plus d’une fois les Kurdes irakiens bien qu’elle désapprouve leur projet d’indépendance. Ces déclarations montrent que les nationalistes iraniens n’ont pas de préjugés envers les Kurdes. Ces derniers sont même adulés par les Iraniens, car en Iran, il est communément admis qu’ils sont des Iraniens parmi les plus purs et les plus authentiques. L’avenir nous dira si ces déclarations sont fondées

کردستان عراق نمی‌تواند به وضع ناروشن و ناپایدار کنونی‌اش ادامه دهد. اگر می‌پذیریم که بازگشت آن به وضع گذشته‌اش امکان‌پذیر نیست، پس باید بپذیریم که راهی جز رفتن به سوی استقلال ندارد. بسیاری از کارشناسان منطقه استقلال را تنها راه حل ممکن می‌دانند. کشورهای منطقه چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند.

Ce qui est certain c’est que le Kurdistan irakien ne peut plus vivre dans cette incertitude qui s’est aussi avérée une source d’instabilité pour la région. Il faut donc acquiescer à son indépendance. Les pays voisins auront-ils la lucidité nécessaire pour accepter cette évidence

شاد و خرم باشید!

Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité
Et j’espère vous retrouver dans la prochaine émission

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید