ابعاد پیچیده تروریسم و افراط گرایی اسلامی در اروپا

صدا ۲۸:۳۲

در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۰١، یک ماه و اندی پس از حملات تروریستی به ساختمان های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک، قانونی در آمریکا به تصویب کنگره و امضای ریاست جمهوری وقت، جرج بوش پسر رسید که قانون میهن پرستی آمریکا نام گرفت. این قانون استقرار موازین اضطراری و استثنایی در آمریکا را توجیه کرد و این کشور بزرگ جهان را در شرایط کامل یک جنگ تمام عیار علیه تروریسم قرار داد. از آن تاریخ، بیش از ١۴سال میگذرد، و ما نه تنها شاهد بر پا شدن جنگ ها و درگیری های متعددی در مناطق جهان، از جمله عراق، افغانستان و سوریه بوده ایم، بلکه حملات تروریستی در جهان گسترش و پیشرفت بی سابقه و حیرت آوری داشته است. حملاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به قیمت از دست دادن جان صدها هزار نفر تمام شده است. حملات خونین تروریستی روز دوشنبه در بروکسل در روند زنجیر وار و گسترش این پدیده قرار می گیرد. به گفته برخی از رهبران کشورهای اروپایی، اکنون تهدید تروریسم در اروپا آنقدر اوج گرفته است که اروپا در شرایط جنگی قرار گرفته است.

تبلیغ بازرگانی

استفاده از واژه جنگ برای آنچه در آغاز این هفته در بروکسل گذشت و آنچه پیش تر در نوامبر و ژانویه سال ۲۰١۵ در پاریس شاهد آن بودیم، شاید ما را به بیراهه بکشاند، همچنانکه در ١۴ سال پیش، آمریکا را به بیراهه کشاند و درکنار آن تهدید تروریسم در جهان را دو صد چندان کرد. در برابر این تهدید فزاینده، یعنی تروریسم، بازبینی نگرش گذشته ما و شناخت واقعی این پدیده ضرورت دارد. اگر به این پدیده نگاهی ژرف داشته باشیم، خواهیم دید که پدیده تروریسم مدرن، ابعادی بسیار گسترده و پیچیده دارد . بدون ملاحظه و بررسی ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی این پدیده، و پیچیدگی های خاص آن، این مخاطره وجود دارد، که باز هم اشتباه کرده و به بیراهه برویم و شرایط را از آنچه هست، بدتر کنیم.

در این میز گرد رادیویی (برنامه زمینه ها و دیدگاها) تلاش خواهد شد تا این پدیده پیچیده بهتر شناخته شود.

مهمانان این میز گرد رادیویی، آقایان دکتر مهدی مظفری استاد روابط بین الملل در دانمارک، و کاظم کردوانی جامعه شناس مقیم آلمان هستند. آنان، در این میز گرد رادیویی در باره ابعاد پیچیده پدیده تروریسم و پاسخ مناسبی که اروپا، میتواند برای کنترل این مشکل و معضل طرح ریزی و احتمالاً به مرحله اجرا درآورد، بحث و گفتگو می کنند.

برای شنیدن این میز گرد رادیویی، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید