ناظران

«شمشیر دو لبه» شبکه‌های اجتماعی به عنوان منبع خبر رسانه‌های افغانستان

صدا ۰۶:۳۱

ناظران در این برنامه خود به افزایش روزافزون از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به عنوان منابع خبری روزنامه‌نگاران حرفه‌ای می‌پردازیم.

تبلیغ بازرگانی

هر روز بر تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان افزوده می‌شود.
این شبکه اجتماعی به یکی از منابع مهم خبری روزنامه‌نگاران و رسانه‌های افغانستان بدل شده است. اما میزان اخبار و تصاویر غیرواقعی که در میان کاربران افغانستانی دست به دست می‌شود بسیار زیاد است. اخبار و تصاویری که گاهی روزنامه‌نگاران و حتی رسانه‌های مهم افغانستان نیز دست به بازنشر و پوشش آنها می‌زنند.

در این راستا طی گفتگویی با آقای مختار وفایی روزنامه‌نگار اهل افغانستان به بررسی نکات مثبت و منفی این پدیده پرداخته‌ایم.

آقای وفایی در این رابطه می‌گوید: طی سال‌های اخیر نفوذ روزافزون شبکه‌های اجتماعی در جامعه افغانستان این شبکه اجتماعی را به منبع بسیار قدرتمند و سریعی برای خبر رسانی بدل کرده است. فیسبوک به خصوص در زمان بحران‌ها، اتفاقات و جنگ‌ها در نقاط مختلف افغانستان در انتشار اخبار در کمترین زمان ممکن بسیار کارآمد بوده است.

آقای مختار وفایی از دیگر سو تاکید می‌کند: اما مشکل مهمی که این منبع خبری دارد این است که در بسیاری از موارد اخبار و تصاویر غیرواقعی نیز در این شبکه اجتماعی فراوان است و در برخی از موارد این اخبار و تصاویر غیرواقعی در مورد استفاده آنها نیز قرار گرفته است. بسیاری از روزنامه‌نگاران درباره نحوه درست استفاده از اخبار و اطلاعات جاری در شبکه‌های اجتماعی دانش مناسبی ندارند.

می‌توانید در فایل صوتی برنامه به مشروح این گزارش گوش دهید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید