پژواک جامعه

شبکه رنگین کمان و نگرانی های محیط زیستی در افغانستان

صدا ۰۹:۴۲
فعالیت های محیط زیستی در افغانستان.
فعالیت های محیط زیستی در افغانستان.

«هر زباله ای را که به زمین می اندازید، قامت یک شهروند را خم می کند.» این جمله ساده که بر بالای صفحه فیسبوک " شبکه رنگین کمان" نقش بسته، به سادگی مسایل محیط زیستی و پیامدهای بی توجهی به آن در زندگی شهروندان افغان را بازتاب می دهد.

تبلیغ بازرگانی

 

شبکه رنگین کمان از معدود نهادهای جامعه مدنی افغانستان است که از مدت دو سال به اینسو در عرصه محیط زیستی به فعالیت آغاز کرده و تلاش دارد با طرح مسایل زندگی روزانه ، شهروندان افغان و مخصوصا جوانان را به تحرک در عرصه محیط زیست ترغیب کند.

علی پارسا، دبیر شبکه رنگین کمان در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه می گوید " خانه محیط زیست" شبکه رنگین کمان در مدت کمی کمپاین های متعدد و موفقی را  برای نهال شانی و  پاک کاری در شهرهای مختلف و عمدتا در شهر کابل به راه انداخت. در میان این کمپاین ها، کمپاین " چالش شهر زیبا" از طریق فیسبوک با موفقیت خوبی روبرو شد و از جمله محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان سال گذشته به این کمپاین پیوست و در پاک کاری گوشه ای از شهر کابل شرکت کرد.

آقای پارسا از برگزاری نمایشگاه عکاسی "کابل، از بالای پل" توسط شبکه رنگین کمان نیز بعنوان یکی از فعالیت های موفق این شبکه یادآوری می کند و می گوید در این نمایشگاه که روی یک پل برگزار شد تماشاگران عملا فضای آلوده شهر کابل و اهمیت مسایل محیط زیستی را تجربه کردند.

گفتگو با علی پارسا، دبیر شبکه رنگین کمان با کلیک روی تصویر بالا گوش کنید.  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید