انتشار درس‌‌های افتتاحیه کلژ دوفرانس در ایران

صدا ۱۰:۵۷

نشر فرهنگ جاوید در تهران، با همکاری سایت اینترنتی "انسان‌شناسی و فرهنگ" در یک برنامه مشترک ترجمه فارسی درس‌های افتتاحیۀ کلژ دو فرانس در زمینه علوم انسانی را در قالب یک مجموعه، منتشر می‌کند.

تبلیغ بازرگانی

سه جلد اول این مجموعه شامل درس‌گفتار رمون آرون با عنوان «جامعه‌شناسی تمدن مدرن»، درس‌گفتار امبرتو اکو با عنوان «در جست‌وجوی زبان کامل» و درس‌گفتار رولان بارت با نام «نشانه‌شناسی ادبی» به تازگی منتشر شده است.
ناصر فکوهی استاد گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران و دبیر این مجموعه، در مقدمه‌ای که برای بر آن نوشته، توضیحاتی درباره اهمیت کلژ دو فرانس به عنوان یکی از معتبرترین مؤسسات دانشگاهی جهان ارائه کرده است. فکوهی معتقد است که درس‌های افتتاحیه کلژ دوفرانس "افزون بر آن‌که اغلب حاوی نکاتی بسیار ارزنده در زمانه خود هستند، در نگاهی تاریخی و درازمدت نیز عموماً عمری دیرپا دارند، این عمر طولانی به‌ویژه در زمینة علوم انسانی و علوم اجتماعی که با پدیده‌های درازدامن و پایدار رابطه دارند بیش‌تر است."
علیرضا جاوید، مدیر انتشارات فرهنگ جاوید، درباره چگونگی انتشار ترجمه فارسی درس‌‌های افتتاحیه کلژ دوفرانس به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیح می‌دهد. همچنین سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن نیز در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره کلژ دوفرانس می‌گوید و نقش این مرکز پس از گذشت چندین قرن از تأسیس.
پیوندی از نسل دهه‌های پنجاه تا هفتاد فرانسه به عنوان نسل ماندگار کلژ دو فرانس نام می برد و همچنین می گوید موضوعاتی که اکنون در کلژ دوفرانس مطرح می شود، می تواند در آینده به گفتمانهای مهم تأثیرگذار تبدیل شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید