پژواک جامعه

آیا پیامدهای اقدامات تروریستی می‌تواند به بهبود روابط مسلمانان فرانسه با بقیه مردم بیانجامد؟

صدا ۰۷:۵۱
گروهی ازاعضای جامعه مسلمان فرانسه در مسجد بزرگ شهر "لیون" واقع در جنوب شرقی این کشور.
گروهی ازاعضای جامعه مسلمان فرانسه در مسجد بزرگ شهر "لیون" واقع در جنوب شرقی این کشور. AFP

در متن تأسف‌بار حوادث تلخی که در هفته‌های اخیر در فرانسه مرزهای جدیدی از خشونت و بربریت را به نمایش گذاشتند و با واژه تروریسم توصیف می‌شدند، شخصیت‌های سیاسی، دولتمردان و روشنفکران هرکدام می‌کوشند با تحلیل این حوادث ناگوار راهی برای برون‌رفت از این جو ترور و وحشت بیابند.

تبلیغ بازرگانی

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه این روزها در این زمینه نقش فعالی بعهده گرفته است. او ابتدا در مصاحبه مفصلی با نشریه لوموند 29 ژوئیه، از تمایل دولتش برای آموزش امامان مساجد در خود فرانسه صحبت کرد و در عین حال به ممنوعیت "موقت" کمک‌های مالی برای ساخت مساجد از منابع و کشورهای خارجی اشاره کرد.

نخست وزیر فرانسه، روز یکشنبه 31 ژوئیه، مقاله دیگری منتشر کرد و کوشید مفاهیم و ایده‌های مورد نظرش را با توضیحات بیشتری همراه سازد. او از "سم مهلکی" نام می برد که در درون جامعه در حال گسترش است. او می‌نویسد بستر این زهر خطرناک اعمال نفوذی است که از خارج بدرون جامعه فرانسه تزریق می شود؛ نتیجه این که تعدادی از مسلمانان فرانسه به گروگانی در دستان بنیادگرایان، سلفی‌ها و اخوان‌المسلمین درآمده‌اند و درست از همین رهگذر مذهب خود را به پرچم مطالبات خود و سلاحی علیه دیگران مبدل کرده‌اند.

بروایت مانوئل والس، «همه سلفی‌ها جهادگرا نیستند ولی تقریباً همه جهادگرایان سلفی هستند». او ضمن تقاضای بسیج همه کنشگران اجتماعی و مجموعه جامعه مدنی، تأکید می‌کند که مسلمانان در این میان مسئولیت عظیمی دارند که باید بعهده بگیرند.
والس در مقاله دیروز خود بر ضرورت هوشیاری مردم و نیز «برخورد هوشمندانه» در مقابل موجِ رو به گسترش اسلامگرائی در کشور، تأکید کرد.

اما براستی برخورد هوشمندانه با این پدیده نسبتاً نوظهور اجتماعی چه معنای مشخصی دارد؟ آیا با قطع کمک‌های خارجی رشد اسلامگرائی افراطی خنثی خواهد شد؟ آیا تعلیم امامان مساجد فرانسه در درون کشور راه حل هوشمندانه‌ای است؟ آیا آنگونه که مانوئل والس می گوید رابطه تروریست‌ها و سلفی‌گری محرز است؟

یکشنبه ٣١ ژوئیه، خانم "ناتالی کوسیس کو موریزه " که از شخصیت‌های سرشناس اپوزیسیون دست راستی است، خواهان تصویب قانونی برای ممنوعیت تبلیغات سلفی‌ها و بستن مساجد آنها شد.

در گفتگوئی با فرهاد خسروخاور، پژوهشگر و استاد دانشگاه، او در داوری نسبت به دیدگاه‌های نخست وزیر فرانسه درباره مسلمانان این کشور معتقد است که ایده او درباره آموزش امامان مساجد درست است. نباید اجازه داد که این امامان از کشورهای شمال آفریقا و یا عربستان به فرانسه بیایند؛ چرا که با فرهنگ این کشور آشنا نیستند.

خسروخاور همچنین قطع کمک‌های مالی خارجی را نیز ایده درستی ارزیابی می‌کند و معتقد است که مسلمانان فرانسه باید خود بتوانند نیازهای مالی خود را تأمین کنند و وابستگی‌شان به سایر کشورها را کم کنند.

با این حال، خسروخاور از دیدگاه نخست وزیر فرانسه درباره رابطه جهادگرایان با سلفی‌گری، انتقاد می‌کند و می‌گوید این درست نیست که بپنداریم همه جهادگرایان سلفی هستند. بعقیده فرهاد خسروخاور تمام جهادگرایان سلفی نیستند. بسیاری از این جهادی ها اصولاً بوئی از سلفی‌گری نبرده‌اند. رابطه آنها با مذهب رابطه تنگاتنگی نیست و به هیچ وجه در زمینه دیدگاه‌های سلفی دانش عمیقی ندارند.
خسرو خاور درباره پیشنهادات مانوئل والس برای مقابله با بحران تروریسم می گوید تا بحال چندین بار کوشش‌هائی در این زمینه ها انجام شده است، ولی متأسفانه هربار با موفقیت چندانی همراه نبوده است.

به این گفتگو در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید