زمینه ها و دیدگاه ها

مردمان مختلف در تابستان معمولاً چه می‌خورند؟

: منتشر شده در

 در تابستان معمولاً عادات و برنامه‌های تغذیه‌ای مردم در مناطق مختلف تغییر می‌کند؛ بسته به فرهنگ غذایی و آب و هوای نقاط مختلف، خوراک‌های تابستانه هم تغییر می‌کنند.

تبلیغ بازرگانی

در این قسمت از ویژه برنامه‌های بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه به سراغ ساکنان کشورهای مختلف رفته‌ایم و از آنها پرسیدیم که در تابستان، مردمان آن مناطق معمولاً چه تغییراتی در برنامه غذایی خود دارند و چه غذاها و نوشیدنی‌هایی را بیشتر مصرف می‌کنند؟

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید